Jedná se o podrobné preventivní vyšetření kardiovaskulárního aparátu. Cílem vyšetření je zachytit případné onemocnění kardiovaskulárního systému a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči při počínajících či rozvinutých fázích onemocnění. Vyšetření však nestanovuje anaerobní práh a není určené sportovcům pro ladění optimálního tréninkového a zátěžového režimu!

 

 

Pro koho je kardiologické vyšetření určeno?

 

Vyšetření by měli podstoupit především:

  • Klienti se zvýšením rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění – v rodinné anamnéze cévní mozková příhoda či srdeční infarkt; u rodičů ve věku do 50 let zjištěná cukrovka, vysoký tlak, obezita, kouření, porucha metabolismu tuků u nich samotných.
  • Klienti mladšího věku – aktivní sportovci s výraznou fyzickou zátěží v rámci svých sportovních aktivit, s cílem včas podchytit případné kardiovaskulární onemocnění a předejít riziku akutního srdečního selhání při zátěži.
  • Klienti, kteří se chtějí věnovat aktivitám, při kterých by mohlo při jakékoliv poruše kardiovaskulárního systému dojít k závažným život ohrožujícím komplikacím (potápění, vysokohorská turistika...).
     


Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

Vyšetření se provádí celé naráz v rámci jedné návštěvy a trvá cca 80 minut.
K vyšetření je potřeba přijít na lačno se vzorkem ranní moči. Je vhodné si vzít s sebou pevnou obuv a sportovní oděv na zátěžový test.

Průběh:
1. anamnéza – pohovor lékaře s klientem,
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku,
3. laboratorní odběry (krevní testy a vyšetření moči),
4. klidové EKG a zátěžový test,
5. ECHO srdce,
6. po zátěžovém testu – máte k dispozici sprchový kout a následně občerstvení,
7. předání zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

 

Jak se připravit?

 

Pro optimální průběh kardiologického vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

 

 

 

 

 


Máte zájem o kardiovaskulární prevenci?