Odbornost praktického lékaře pokrývá širokou škálu lékařské problematiky a je základním prvkem fungování systému zdravotní péče v naší zemi. Mít svého praktického lékaře není povinností, bez něj lze však jen obtížně vstoupit do řešení jakýchkoliv zdravotních potíží.

Ambulance praktického lékaře funguje na základě registrace pacientů (na rozdíl od ambulancí specialistů) – podpisem registračního lístku proběhne akt registrace, pacient je následně v systému zdravotních pojišťoven „přiřazen“ k dané ambulanci. Případnou změnu lze provést až po 3 měsících od provedení poslední registrace.

Praktický lékař nemá povinnost automaticky přijmout každého pacienta do své ambulance. Při převzetí registrace je vhodné provést vstupní preventivní vyšetření, na které má každý pacient dále nárok vždy po 2 letech.

Možnost čerpat péči praktického lékaře u nás mají klienti zdravotních pojišťoven:

Vzhledem k omezenému rozsahu služeb, které jsou kryty zdravotním pojištěním, našim klientům nabízíme programy nadstandardní péče různých úrovní, díky kterým získají lepší přístup k zdravotním službám.