Problematika pracovnělékařských služeb vychází ze zákona č. 373/2011 Sb. (Hlava IV, Díl 2) a ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zabezpečit poskytovatale pracovnělékařských služeb (pokud se jedná o práce kategorie I, postačuje součinnost s registrujícím praktickým lékařem zaměstnanců, který jim provede potřebné prohlídky).

Zaměstnanci mají za povinnost absolvovat vstupní i další prohlídky vyplývající z kategorizace práce, ve které jsou zařazeni.

Naše pracoviště zabezpečuje pracovnělékařské služby firmám brněnského regionu v zákonem stanoveném rozsahu. Zaměstnanci jsou zváni na stanovený čas, bez zbytečných časových ztrát v čekárně.

Problematika pracovnělékařských služeb je vyjmuta z úhrad zdravotním pojištěním, náklady spojené s touto službou nese zaměstnavatel, případně zaměstnanec.