Problematika pracovnělékařských služeb vychází ze zákona č. 373/2011 Sb. (Hlava IV, Díl 2) a ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zabezpečit poskytovatale pracovnělékařských služeb (pokud se jedná o práce kategorie I, postačuje součinnost s registrujícím praktickým lékařem zaměstnanců, který jim provede potřebné prohlídky).

Zaměstnanci mají za povinnost absolvovat vstupní i další prohlídky vyplývající z kategorizace práce, ve které jsou zařazeni.

Naše pracoviště zabezpečuje pracovnělékařské služby firmám brněnského regionu v zákonem stanoveném rozsahu. Zaměstnanci jsou zváni na stanovený čas, bez zbytečných časových ztrát v čekárně.

Problematika pracovnělékařských služeb je vyjmuta z úhrad zdravotním pojištěním, náklady spojené s touto službou nese zaměstnavatel, případně zaměstnanec.

Máte-li zájem o zajištění této služby, zašlete svoji poptávku s uvedením následujících základních informací:

  • region působení Vaší firmy (působíme v Brně, nemáme možnost zajišťovat tuto službu mimo náš region),
  • kategorizaci prací,
  • počet zaměstnanců, jejich struktura dle kategorizace prací (např. počet 100 celkem, kategorie 1 cca 80 %, 20 % kategorie 2 – hlučnost),
  • procento fluktuace, odhad nárůstu/poklesu počtu zaměstnanců pro nadcházející rok,
  • aktuální stav (např.: Vaše firma má všechny potřebné prohlídky v pořádku a hledá nového poskytovatele nebo pracovnělékařskou péči začínáte dávat dohromady a prohlídky nejsou žádné provedeny...).

 

Podklady můžete zaslat na email: info@tmhklinika.cz

Na základě těchto informací můžeme zpracovat případnou nabídku na poskytování pracovnělékařských služeb.