Kardiologická ambulance poskytuje léčebnou a diagnostickou péči všem klientům, kteří mají zájem využít specializovaných služeb této lékařské odbornosti.

V ambulanci je k dispozici přístrojové vybavení nezbytné pro provádění specializovaných vyšetření: transtorakální echokardiografie, TK Holter, EKG Holter (24 hodinová monitorace EKG i krevního tlaku) a bicyklová ergometrie.
Poskytujeme služby klientům nejen s chronickými či akutními zdravotními problémy, ale i zájemcům o preventivní vyšetření.
V ambulanci se zaměřujeme na oblast preventivní kardiologie, léčbu hypertenze, poruchy srdečního rytmu, ischemickou chorobu srdeční, srdeční selhání, poruchy metabolismu tuků apod.

Máte-li zájem objednat se na vyšetření v kardiologické ambulanci, můžete se objednat na tel. čísle 533 306 460 nebo na e-mailu info@tmhklinika.cz.