Analgosedace je kombinovaná aplikace léků na tlumení bolesti (analgezie) i na snížení vnímání zevních vjemů (sedace). Tato kombinace je výhodná pro výkony, které nevyžadují celkovou anestezii, nicméně jsou buď značně nepříjemné a bolestivé nebo má pacient snížený práh pro vnímání bolesti či se výkonu značně obává. Přiměřená analgosedace umožňuje spolupráci s pacientem (potřebnou např. ke spolupráci s polohováním) nejedná se o celkovou anestezii (narkózu).

Tato součást výkonu není hrazena ze zdravotního pojištění a stojí 920 Kč pro gastroskopii a 1 300 Kč pro kolonoskopii.

 

Přehled úhrady zdravotních pojišťoven za endoskopické vyšetření

    Úhrada zdravotní pojišťovnou Analgosedace na přání pacienta - Gastroskopie Analgosedace na přání pacienta - Kolonoskopie
201 Vojenská ZP hradí 920 Kč 1 300 Kč
205 ČPZP hradí 920 Kč 1 300 Kč
207 OZP hradí 920 Kč 1 300 Kč
211 ZPMV hradí 920 Kč 1 300 Kč
213 RBP hradí 920 Kč 1 300 Kč
111 VZP hradí 920 Kč 1 300 Kč