Gastroenterologická ambulance se věnuje pacientům s potížemi zažívacího traktu. Naše ambulance je kompletně vybavena i pro endoskopická vyšetření – gastroskopie, kolonoskopie, což jsou hlavní vyšetřovací postupy v gastroenterologii.
 

Gastroskopie

 

Popis vyšetření:
Jedná se o endoskopické vyšetření horní část trávicího ústrojí, prostřednictvím kterého je možné:

  • zobrazit horní část trávicí trubice zevnitř (jícen, žaludek, dvanáctník)
  • odebrat vzorky tkání pro histologické vyšetření
  • odstranit útvary, jejichž přítomnost je v trávicím traktu nežádoucí (např. polypy)

Cílem vyšetření je odhalit nádorová onemocnění horní části trávicí trubice, různé formy zánětů či polypů a možné důvody krvácení do střeva.

Jak to probíhá?
Gastroskopie je endoskopické vyšetření, při kterém lékař pomocí ohebné trubice (gastroskopu) může nahlédnout dovnitř horní části trávicího ústrojí. Nejprve Vám znecitlivíme hrdlo anestetickým sprejem, pak si lehnete na levý bok. Lékař Vám citlivě zavede do krku ohebnou plastovou hadičku o průměru 10 mm, která dosáhne přes jícen a žaludek až do dvanáctníku.

Jaká je doba vyšetření?
Vyšetření trvá cca 10 minut. Intenzitu případných nepříjemných stavů minimalizujete, pokud se co nejvíce uvolníte a budete pomalu dýchat nosem. Celým výkonem Vás krok po kroku provedeme. Pokud to bude Vašim přáním, můžete být mírně utlumeni injekci do žíly tzv. analgosedace. Na všem se domluvíme při Vaší objednávce.

 

Jak se připravit?

Od půlnoci nesmíte jíst, pít ani kouřit, ráno si jen vypláchněte ústa čistou vodou. Pokud používáte léky, např. na vysoký krevní tlak, srdce apod., poraďte se o jejich užívání před výkonem s lékařem.
 

 

Kolonoskopie

 

Popis vyšetření:
Jedná se o endoskopické vyšetření dolní části trávicího ústrojí, prostřednictvím kterého je možné:

  • zobrazit dolní část trávicí trubice zevnitř (konečník, tlusté střevo)
  • odebrat vzorky tkání na histologické vyšetření
  • odebrat útvary, jejichž přítomnost je v trávicím traktu nežádoucí (např. polypy)

Cílem vyšetření je odhalit patologie dolní části trávicí trubice (nádorová onemocnění, různé formy zánětů či polypů, možné důvody krvácení do střeva, atd.). Oproti jiným metodám vyšetření, jako jsou ultrazvuk nebo CT, umožňuje kolonoskopické vyšetření odebrat materiál z vyšetřované oblasti. Dokonce ani fotografická kapsle nedokáže ani přes svou vysokou cenu kolonoskopickou metodu plnohodnotně nahradit.

​Jak to probíhá?
Kolonoskopie je optické vyšetření, při kterém lékař pomocí ohebné trubice (kolonoskopu) může nahlédnout dovnitř dolní části trávicího ústrojí. Před vyšetřením si odložíte oděv od pasu dolů a oblečete si jednorázové speciální kraťasi s otvorem vzadu. Lehnete si na levý bok a my Vám opatrně zavedeme do konečníku ohebnou hadičku o průměru 15 mm.

​Jaká je doba vyšetření?
Vyšetření může trva cca 30 - 60 minut. Celým výkonem Vás krok po kroku provedeme. Pokud to bude Vašim přáním, můžete být mírně utlumeni injekci do žíly tzv. analgosedace. Na všem se domluvíme při Vaší objednávce.

Jak se připravit?
S ohledem na nutnost kvalitní očisty střeva k vyšetření je nezbytná speciální příprava (dieta a pití speciáního roztoku den před vyšetřením). Touto přípravou Vás provede naše sestřička v dostatečném předstihu před vlastním vyšeřením. Pro optimální průbeh celého kolonoskopického vyšetření se prosím seznamte s uvedenými pokyny.

Screening nádoru tlustého střeva a konečníkuScreeningové schéma

V rámci screeningového programu zaměřeného na včasný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku (screening karcinomu kolorekta) je pacientům nad 50 let doporučováno absolvovat:

 
  • Test na okultní krvácení do stolice (praktický lékař / gynekolog předá svému pacientovi odběrovou sadu na vzorek stolice).
  • Podstoupit tzv. primární screeningovou kolonoskopii – preventivní endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku (bez předchozího positivního TOKS testu), kterou postačí provést jednou za deset let.

 

 

Naše pracoviště patří mezi akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví splňující kritéria moderní diagnostiky pro provádění screeningových vyšetření kolorektálního karcionomu.