Gastroenterologická ambulance je specializovaná ambulance zabývající se diagnostikou a léčbou chorob trávicího traktu, kdy dominantními výkony jsou vyšetření endoskopická (gastroskopie, koloskopie) s cílem odhalovat, příp. léčit nádorová onemocnění a jiné patologie v trávicím traktu.

 

S ohledem na výše uvedené, dlouhé objednací lhůty na vyšetření a personální možnosti pracoviště není možné řešit běžné dyspepsie, aktuální zhoršení stavu u nedispenzarizovaných osob a konzultovat nálezy či přebírat do péče pacienty vyšetřené a léčené na jiných pracovištích.

 

Náhlý vznik trávicích potíží je nutné řešit cestou svého praktického lékaře, v případě závažných příznaků pak cestou chirurgické ambulance. Uvedené konzultační hodiny lékaře slouží pouze k informaci ohledně výsledků námi ordinovaných vyšetření či řešení potíží dispenzarizovaných pacientů.
 

 

Gastroskopie

 

Popis vyšetření:
Jedná se o endoskopické vyšetření horní část trávicího ústrojí, prostřednictvím kterého je možné:

  • zobrazit horní část trávicí trubice zevnitř (jícen, žaludek, dvanáctník),
  • odebrat vzorky tkání pro histologické vyšetření,
  • odstranit útvary, jejichž přítomnost je v trávicím traktu nežádoucí (např. polypy).

Cílem vyšetření je odhalit nádorová onemocnění horní části trávicí trubice, různé formy zánětů či polypů a možné důvody krvácení do střeva.

Jak to probíhá?
Gastroskopie je endoskopické vyšetření, při kterém lékař pomocí ohebné trubice (gastroskopu) může nahlédnout dovnitř horní části trávicího ústrojí. Nejprve Vám znecitlivíme hrdlo anestetickým sprejem, pak si lehnete na levý bok. Lékař Vám citlivě zavede do krku ohebnou plastovou hadičku o průměru 10 mm, která dosáhne přes jícen a žaludek až do dvanáctníku.

Jaká je doba vyšetření?
Vyšetření trvá 5–10 minut. Intenzitu případných nepříjemných stavů minimalizujete, pokud se co nejvíce uvolníte a budete pomalu dýchat nosem. Celým výkonem Vás krok po kroku provedeme. Pokud to bude Vašim přáním, můžete být mírně utlumeni injekci do žíly, tzv. analgosedace. Na všem se domluvíme při Vaší objednávce.

 

Jak se připravit?

Před plánovaným gastroskopickým vyšetřením se, prosíme, seznamte s dietními a režimovými opatřeními.

 

Koloskopie

 

Popis vyšetření:
Jedná se o endoskopické vyšetření dolní části trávicího ústrojí, prostřednictvím kterého je možné:

  • zobrazit dolní část trávicí trubice zevnitř (konečník, tlusté střevo),
  • odebrat vzorky tkání na histologické vyšetření,
  • odebrat útvary, jejichž přítomnost je v trávicím traktu nežádoucí (např. polypy).

Cílem vyšetření je odhalit patologie dolní části trávicí trubice (nádorová onemocnění, různé formy zánětů či polypů, možné důvody krvácení do střeva, atd.). Oproti jiným metodám vyšetření, jako jsou ultrazvuk nebo CT, umožňuje koloskopické vyšetření odebrat materiál z vyšetřované oblasti. Dokonce ani fotografická kapsle nedokáže i přes svou vysokou cenu koloskopickou metodu plnohodnotně nahradit.

​Jak to probíhá?
Koloskopie je optické vyšetření, při kterém lékař pomocí ohebné trubice (koloskopu) může nahlédnout dovnitř dolní části trávicího ústrojí. Před vyšetřením si odložíte oděv od pasu dolů a oblečete si jednorázové speciální šortky s otvorem vzadu, které lze zakoupit buď přímo u nás, nebo v přízemí Polikliniky v lékárně. Lehnete si na levý bok a my Vám opatrně zavedeme do konečníku ohebnou hadičku o průměru 15 mm.

​Jaká je doba vyšetření?
Vyšetření může trvat cca 30–60 minut. Celým výkonem Vás krok po kroku provedeme. Pokud to bude Vašim přáním, můžete být mírně utlumeni injekci do žíly, tzv. analgosedace. Na všem se domluvíme při Vaší objednávce.

Jak se připravit?
S ohledem na nutnost kvalitní očisty střeva k vyšetření je nezbytná speciální příprava (dieta a pití speciáního roztoku den před vyšetřením). Touto přípravou Vás provede naše sestřička v dostatečném předstihu před vlastním vyšeřením. Pro optimální průbeh celého koloskopického vyšetření se prosím seznamte s uvedenými pokyny.

Screening nádorů tlustého střeva (tračníku a konečníku)Screeningové schéma

V rámci screeningového programu zaměřeného na včasný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku (screening karcinomu kolorekta) je pacientům nad 50 let doporučováno absolvovat:

 
  • test na okultní krvácení do stolice (praktický lékař / gynekolog předá svému pacientovi odběrovou sadu na vzorek stolice),
  • a v případě pozitivního výsledku podstoupit tzv. primární screeningovou koloskopii – preventivní endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku, lze ji podstoupit i bez předchozího TOKS testu.

 

Naše ambulance patří mezi pracoviště akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví a splňuje kritéria moderní diagnostiky pro provádění screeningových vyšetření kolorektálního karcinomu.