Komplexní vyšetření zdravotního stavu Simple je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení. Vyšetření v rozsahu Simple je vhodné pro klienty do 30 let věku.

 

Pro koho je vyšetření vhodné?

Komplexní vyšetření Simple je vhodné pro klienty do 30 let věku.

 

Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

 

Vyšetření se provádí celé naráz v rámci jedné návštěvy a​ trvá cca 80 minut.
 

Průběh preventivního vyšetření:

Ráno je potřeba přijít na lačno se vzorkem ranní moči.


1. Anamnéza – pohovor s lékařem,
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku,
3. laboratorní odběry – krevní odběry, vyšetření moči,
4. ultrazvuk,
5. občerstvení,
6. klidové EKG,
7. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, záleží pouze na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

 

 

Jak se připravit?

 

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

 

Vyšetření zahrnuje:

 • Krevní odběry

  +

    Funkce ledvin a vnitřní prostředí  

  Sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe (u žen)
  V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu.
  Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění – dnu.
  Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti – anémie.


    Funkce jater  

  ALT, AST, GGT, bilirubin
  Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.


    Cholesterol a další tuky  

  Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
  Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy.
  Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév - ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.


    Glykemie  

  Glykemie (krevní cukr)
  Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.


    Krevní obraz  

  Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.


    Zánětlivá aktivita  

  FW (sedimentace = sedlivost červených krvinek)
  Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu - infekčního i neinfekčního původu.


    Funkce štítné žlázy  

  TSH (thyreostimulační hormon)
  Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.

   

 • Ultrazvukové vyšetření

  +

    Břišní a pánevní orgány / prsa u žen / varlata u mužů  

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání: dle rozsahu max. 30 minut.

 • Klidové EKG

  +

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během klidového režimu v horizontální poloze.
  Co lze zjistit: srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, iontové dysbalance, ischemii (tedy nedokrvování částí srdce), zvětšení srdce i plicní embolii.

 • RTG

  +

  Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.

  Doba trvání: 10 minut.

 


Máte zájem o komplexní lékařské vyšetření?

​​​​​​​​