Komplexní vyšetření zdravotního stavu Optimal je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení. Vyšetření v rozsahu Optimal je vhodné pro klienty nad 30 let věku.

 

Pro koho je vyšetření vhodné? 

Komplexní vyšetření Optimal je vhodné pro klienty nad 30 let věku.

 

Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

 

Vyšetření lze provést celé naráz za 2 hodiny, zpravidla ale bývá rozděleno do dvou návštěv.Průběh první návštěvy:

​Trvá cca 45–60 minut. Ráno je potřeba přijít na lačno se vzorkem ranní moči.

1. Anamnéza – pohovor s lékařem,

2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku,

3. laboratorní odběry – krevní odběry, vyšetření moči a stolice,

4. ultrazvuk,

5. občerstvení,

6. odchod domů.


Průběh druhé návštěvy:

​Trvá cca 30–45 minut. Je vhodné si vzít s sebou pevnou obuv a sportovní oděv na zátěžový test.
​1. Zátěžový test – při zátěžovém testu je s Vámi kardiolog a zdravotní sestra,
2. po zátěžovém testu máte k dispozici sprchový kout a občerstvení,
3. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, popř. absolvovat vyšetření v jednom dni naráz za cca 2 hodiny. Je to na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

 

 

Jak se připravit?

 

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

 

Vyšetření zahrnuje:

 • Krevní odběry

  +

    Funkce ledvin a vnitřní prostředí  

  Sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe
  V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu.
  Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění - dnu.
  Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti - anemie.


    Funkce jater  

  ALT, AST, GMT, bilirubin
  Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.


    Cholesterol a další tuky  

  Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
  Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy.
  Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév - ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.


    Glykemie  

  Glykemie (krevní cukr)
  Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.


    Krevní obraz  

  Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.


    Zánětlivá aktivita  

  FW (sedimentace = sedlivost červených krvinek)
  Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu - infekčního i neinfekčního původu.


    Funkce štítné žlázy u žen  

  TSH (thyreostimulační hormon)
  Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.


    Streptokoková infekce  

  ASLO (antistreptolysin)
  Informuje o hladině protilátek proti streptokokům (= druh bakterií), kterými se tělo brání přítomnosti těchto mikroorganismů. Jelikož protilátky mohou napadat i vlastní lidskou tkáň (ledviny, plíce, srdce), bývá trvale zvýšená hladina indikací k odstranění krčních mandlí.


    Krevní srážlivost  

  Aptt (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
  Informuje o jednom z parametrů velmi složitého procesu krevní srážlivosti. Prodloužení tohoto času (hodnota se udává v sekundách) bývá u jedinců s poruchou krevní srážlivosti.


    Nádor prostaty  

  PSA (prostatický specifický antigen)
  Informuje o hladině jednoho z používaných tumormarkerů - v přítomnosti nádorových buněk prostaty se hladina PSA zvyšuje. U žen se nestanovuje.


    Nádor zažívacího traktu  

  CEA (karcinoembryonální antigen)
  Informuje o hladině tumormarkeru, jehož hodnota stoupá při nádorových onemocněních zažívacího traktu a plic.

 • Stanovení kardiovaskulárního rizika

  +

  Jedná se o kvantifikované vyhodnocení jednotlivých parametrů (laboratorní, fyziognomické, anamnestické návyky), které umožňuje stanovení rizika výskytu závažných kardiovaskulárních komplikací.

   

 • Ultrazvukové vyšetření

  +

    Břísní a pánevní orgány / štítná žláza / velké tepny  

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání: dle rozsahu max. 45 minut.

 • Klidové EKG

  +

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během klidového režimu v horizontální poloze.
  Co lze zjistit: srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, iontové dysbalance, ischemii (tedy nedokrvování částí srdce), zvětšení srdce i plicní embolii.

 • Ergometrie – zátěžová křivka EKG

  +

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během definované zátěže a umožňuje tak zjistit poruchy srdeční činnosti, které se v klidu diagnostikovat nedají.

  Doba trvání: 20 minut.

 • RTG plic

  +

  Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.

  Doba trvání: 10 minut.

 • Mamografické vyšetření

  +

  Rentgenové vyšetření speciálním RTG přístrojem (mamograf) pro věkovou hranici nad 45 let. Do této věkové hranice se využívá spíše ultrazvukového vyšetření, příp. se obě metody mohou kombinovat.

  Doba trvání: cca 15 minut.

 

 

 


Máte zájem o komplexní lékařské vyšetření?

CHCI SE OBJEDNAT​​​​​​​