Komplexní vyšetření zdravotního stavu Exclusive je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení.

 

Pro koho je vyšetření vhodné?

Jedná se o velmi rozsáhlou lékařskou prohlídku pro zájemce bez věkového rozlišení.


Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

 

Vyšetření lze provést celé naráz za cca 2 hodiny, zpravidla ale bývá rozděleno do dvou návštěv.

Průběh první návštěvy:

Trvá cca 45–60 minut. Ráno je potřeba přijít na lačno se vzorkem ranní moči.
1. Anamnéza – pohovor s lékařem,
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku,
3. laboratorní odběry – krevní odběry, vyšetření moči a stolice,
4. ultrazvuk,
5. občerstvení,
6. odchod domů.

Průběh druhé návštěvy:

Trvá cca 30–45 minut. Je vhodné si vzít s sebou pevnou obuv a sportovní oděv na zátěžový test.
​1. Zátěžový test – při zátěžovém testu je s Vámi kardiolog a zdravotní sestra,
2. po zátěžovém testu máte k dispozici sprchový kout a občerstvení,
3. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, popř. absolvovat vyšetření v jednom dni naráz za cca 2 hodiny. Je to na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující. Berte prosím na vědomí, že občerstvení, čas na osprchování po ergometrii atd. může celkový čas vyšetření lehce prodloužit.

 

 

Jak se připravit?

 

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

 

Vyšetření zahrnuje:

 • Krevní odběry

  +

    Funkce ledvin a vnitřní prostředí  

  Sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe (u žen)
  V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu.
  Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění – dnu.
  Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti – anémie.


    Funkce jater  

  ALT, AST, GGT, bilirubin
  Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.


    Cholesterol a další tuky  

  Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
  Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy.
  Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév - ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.


    Glykemie  

  Glykemie (krevní cukr)
  Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.


    Krevní obraz  

  Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.


    Zánětlivá aktivita  

  FW (sedimentace = sedlivost červených krvinek)
  Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu - infekčního i neinfekčního původu.


    Funkce štítné žlázy  

  TSH (thyreostimulační hormon)
  Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.


    Streptokoková infekce  

  ASLO (antistreptolysin)
  Informuje o hladině protilátek proti streptokokům (= druh bakterií), kterými se tělo brání přítomnosti těchto mikroorganismů. Jelikož protilátky mohou napadat i vlastní lidskou tkáň (ledviny, plíce, srdce), bývá trvale zvýšená hladina indikací k odstranění krčních mandlí.


    Krevní srážlivost  

  aPPT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
  Informuje o jednom z parametrů velmi složitého procesu krevní srážlivosti. Prodloužení tohoto času (hodnota se udává v sekundách) bývá u jedinců s poruchou krevní srážlivosti.


    Nádor prostaty  

  PSA (prostatický specifický antigen) u mužů
  Informuje o hladině jednoho z používaných tumormarkerů - v přítomnosti nádorových buněk prostaty se hladina PSA zvyšuje. U žen se nestanovuje.


    Nádor zažívacího traktu  

  CEA (karcinoembryonální antigen)
  Informuje o hladině tumormarkeru, jehož hodnota stoupá při nádorových onemocněních zažívacího traktu a plic.


    Žloutenka B  

  HbsAg (australský antigen)
  Informuje o infekci organismu nebezpečnou hepatitidou typu B.


    Krevní skupina  


    Revmatická onemocnění - RF  

  Informuje o hodnotě parametru ze skupiny autoimunních a revmatických onemocnění, kdy je jeho hodnota zvýšená

   

 • Stanovení kardiovaskulárního rizika

  +

  Jedná se o kvantifikované vyhodnocení jednotlivých parametrů (laboratorní, fyziognomické, anamnestické návyky), které umožňuje stanovení rizika výskytu závažných kardiovaskulárních komplikací.

   

 • Ultrazvukové vyšetření

  +

    Břišní a pánevní orgány / srdce / štítná žláza / velké tepny / žíly dolních končetin / varlata u mužů  

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání: dle rozsahu max. 45 minut.

 • Klidové EKG

  +

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během klidového režimu v horizontální poloze.
  Co lze zjistit: srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, iontové dysbalance, ischemii (tedy nedokrvování částí srdce), zvětšení srdce i plicní embolii.

 • Ergometrie – zátěžová křivka EKG

  +

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během definované zátěže a umožňuje tak zjistit poruchy srdeční činnosti, které se v klidu diagnostikovat nedají.

  Doba trvání: 20 minut.

 • RTG

  +

  Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.

  Doba trvání: 10 minut.

 • Mamografické vyšetření

  +

  Rentgenové vyšetření speciálním RTG přístrojem (mamograf) pro věkovou hranici nad 45 let. Do této věkové hranice se využívá spíše ultrazvukového vyšetření, příp. se obě metody mohou kombinovat.

  Doba trvání cca 15 minut.

 • Denzitometrie – ženy nad 50 let

  +

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemoci vyšetřovaného orgánu.

   

  Doba trvání: 20 minut.

 • Spirometrie

  +

  Analýzou dechových funkcí vyhodnocuje funkci plic.

  Doba trvání: 10 minut.

 

 

 


Máte zájem o komplexní lékařské vyšetření?

CHCI SE OBJEDNAT​​​​​​​