Proč je důležité preventivní vyšetření?

 

Okolo 40. roku věku začíná výrazně narůstat procento výskytu vážných kardiologických a onkologických onemocnění. I když jsou projevy těchto nemocí často vnímány jako zcela akutní, jejich vývoj je pozvolný a trvá několik let, než dojde ke klinické manifestaci. Prevence by proto měla být nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stádiu, kdy jsou léčitelná.

Komplexní vyšetření zdravotního stavu je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení.

 

 

V čem se liší toto vyšetření od běžných prohlídek u praktického lékaře?

 

Preventivní vyšetření u praktického lékaře je prováděno v přesně definovaném rozsahu, jaký ukládá Vyhláška o preventivních prohlídkách. Např. nárok na (rozsahem značně omezené) krevní testy je stanoven na desetiletý interval (30, 40, 50, 60 let věku), EKG ve 40 letech apod. Ultrazvukové vyšetření není vůbec součástí hrazených preventivních prohlídek.

 

Míra výtěžnosti a přínos pro každého je při takto omezených prohlídkách poměrně nízký. Komplexní preventivní vyšetření zahrnuje mnohem širší spektrum krevních testů, podrobné ultrazvukové vyšetření i detailní vyšetření srdce. Tento rozsah je zcela opodstatněný a dává lepší a podrobnější informaci o aktuálním zdravotním stavu klienta.

 

 

Kde komplexní lékařské vyšetření probíhá?

 

Všechna vyšetření a provedené testy probíhají na jednom místě v prostorách naší kliniky na Poliklinice Viniční v Brně.

 

 

Jak dlouho vyšetření probíhá a co vás čeká?

 

Vyšetření lze provést celé naráz za přibližně 2 hodiny (dle zvoleného rozsahu), zpravidla ale bývá rozděleno do dvou návštěv. Zajímá-li vás průběh vyšetření, tak můžete zhlédnout následující video:

 

 

 

Jak dlouhá je čekací doba na vyšetření?

 

Délka čekací doby na vybrané komplexní vyšetření je zpravidla 2–4 týdny. Komplexní vyšetření provádíme v pracovních dnech s výjimkou pondělí.

 

 

Co je výsledkem vyšetření?

 

Všechny výsledky a léčebná doporučení budou obsaženy v závěrečné lékařské zprávě, kterou Vám předáme po vyhodnocení všech laboratorních nálezů nejpozději do druhého dne po vyšetření, a budou pro Vás k dispozici, ať už v tištěné či elektronické formě dle potřeby. Všechny výsledky s Vámi projde lékař, vysvětlí případné zjištěné diagnózy či patologické nálezy a probere další vhodný diagnostický či terapeutický postup.

 

 

Pro koho je vyšetření určeno?

 

Komplexní lékařské vyšetření je určeno klientům jakéhokoliv věku, kteří mají zájem poznat svůj celkový zdravotní stav. Tuto komplexní preventivní prohlídku je možné absolvovat v rozsahu:

  • Simple – vhodné pro klienty do 30 let věku,
  • Optimal – vhodné pro klienty nad 30 let věku,
  • Exclusive – velmi rozsáhlá lékařská prohlídka, bez věkového rozlišení.

 

 

Co na komplexní vyšetření říkají naši klienti?


 


Máte zájem o komplexní lékařské vyšetření?