Princip očkování vychází z faktu, že pokud se člověk dokáže vyléčit z infekčního onemocnění, znovu se již tímto onemocněním nenakazí, je vůči němu imunní. Očkováním se do organismu vpraví antigenní stimuly, čímž dojde ke spuštění imunitních reakcí a tvorbě protilátek proti dané nemoci. Při styku se skutečným původcem nemoci je lidský organismus připraven jej okamžitě napadnout a zlikvidovat, čímž mu znemožní uchytit se a rozvinout. Antigenním stimulem může být část bakteriální nebo virové struktury nebo oslabené „živé“ infekční organismy, které nezpůsobí nemoc, ale vyvolají dostatečně dlouhou imunitní odpověď. Očkováním se lze chránit proti virovým a bakteriálním nemocem.

 

 • Břišní tyfus

  +

    Typhim  

  Očkuje se 1 dávkou, ochrana trvá cca 3 roky. Není nutné přeočkovávat vždy po uplynutí tohoto intervalu, stačí až před případnou cestou do rizikové oblasti.

    Avaxim  

  Očkuje se 2 dávkami v rozmezí 6 až 12 měsíců. Přeočkování nebylo stanoveno.

 • Žloutenka, infekční virová hepatitida typu B

  +

    Engerix  

  Očkuje se 3 dávkami ve schématu 0, 1 a 6 měsíců s předpokládanou doživotní ochranou.

 • Žloutenka, infekční virová hepatitida typu A+B

  +

    Twinrix  

  Základní očkovací schéma je třemi dávkami (0 – za 1 měsíc od první dávky – za 5 měsíců od druhé dávky).

 • Chřipka

  +

  Očkuje se každoročně vakcínou aktuálně připravenou proti kmeni chřipkového viru, u kterého se předpokládá, že by mohl způsobit epidemický či pandemický výskyt. Tato nemoc je nejnebezpečnější pro starší lidi, malé děti a chronicky nemocné.

  Pacientům ve věku 65 a více let hradí toto očkování jejich zdravotní pojišťovna (pokud je mezi zdravotnickým zařízením a ZP uzavřen smluvní vztah zahrnující tuto úhradu). Za stejné podmínky hradí toto očkování ZP i v případě mladších jedinců, pokud se léčí pro chronické, farmakologicky řešené onemocnění kardiovaskulárního aparátu a cév, dýchacích cest, ledvin či cukrovku, dále u pacientů po odstranění sleziny či transplantaci krvetvorných buněk.

   

 • Klíšťová encefalitida

  +

    FSME-IMMUN  

  Očkuje se 3 dávkami ve základním schématu 0, 1–3, 5–12 měsíců. Lze využít i zrychlené schéma s aplikací druhé dávky již 2 týdny po první.
  Přeočkování 3 roky po základním schématu, další přeočkování pak za 5 let po prvním přeočkování, vždy jednou dávkou. U osob starších 59 let je doporučeno absolvovat přeočkování po 3 letech.

  Upozornění: od 1. 1. 2022 hradí zdravotní pojišťovny očkování proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců (VZP hradí očkování u registrovaných, ostatní pojišťovny bez omezení) od 50 let věku.

 • Meningitis

  +

    Menveo, Nimenrix, Bexsero, Trumenba  

  Kmenů meningokoků bohužel existuje větší množství a jedna vakcína nefunguje zkříženě proti ostatním kmenům, tím je problematika očkování složitější. Nyní je však již k dispozici více vakcín, kterými lze očkování nakombinovat a navodit ochranu proti více kmenům, ať již rozšířeným v Česku či v zahraničí.

  Aktuálně používané vakcíny:

  • Menveo nebo Nimenrix – kmeny A, C, W, Y – očkuje se jednou dávkou, přeočkování není taxativně stanoveno, pokud je prováděno, tak ne dříve než 5 let po prvním očkování.
  • Bexsero – kmen B – očkuje se dvěma dávkami v odstupu minimálně 1 měsíc.
  • Trumenba – kmen B – očkuje se dvěma dávkami v odstupu 6 měsíců nebo třemi dávkami ve schématu 0, 1 a 4 měsíců.

  Očkování doporučujeme zejména mladší populaci (pubescenti, studenti, atd.), a to v kombinaci obou vakcín.

 • Rakovina děložního čípku (Papilomavirus)

  +

    Gardasil 9, Cervarix  

  Je určeno jako imunizace proti lidskému papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku (v této indikaci tedy určenou pro ženskou část populace), nicméně některé papilomaviry působí i genitální bradavice a kondylomata, což jsou problémy i mužské části populace a z tohoto pohledu mohou i muži profitovat z očkování.

  Snahou je očkovat mladé jedince, kteří ještě nebyli (či potenciálně nebyli) infikováni papilomaviry v rámci pohlavního styku, proto byla vakcína Silgard zařazena do očkovacího kalendáře dívek pod 15 let. Vyhodnocení skutečného efektu se dočkáme patrně až za desítky let, až dorostou očkovaní jedinci do věku, ve kterém bude jasně statisticky průkazný pokles výskyt rakoviny děložního čípku.

  K původní vakcíně Silgard máme nyní již další preparáty (Cervarix, Gardasil 9), přičemž novější vakcína Gardasil 9 obsahuje více typů papilomavirů a dává širší ochranu proti více serotypům. Cervarix je vakcína určená pouze dívkám resp. ženám, vakcíny Silgard i Gardasil mají indikace rozšířené i pro mužskou část populace – proti genitálním bradavicím a kondylomatům.

  Zatímco u dětí resp. mladistvých je indikace a přínos očkování vcelku jasná, u dospělých jedinců, kteří již mohou být infikováni papilomavirem, je potom přínos spornější.

  Vakcína Silgard obsahuje 4 antigenní genotypy, vakcína Gardasil dokonce 9, z tohoto pohledu lze předpokládat, že i u dospělých má potenciál přispět k ochraně před infekcí a preferenčně by měla být volena polyvalentní vakcína Gardasil u mužů i u žen.

  Kde proběhlo dříve očkování vakcínou Silgard či Cervarix, lze doočkovat i proti zbývajícím typům Gardasilem 9, a to celé schema.

  Očkovací schéma za celé očkování (věk nad 15 let) zahrnuje zpravidla 3 vakcíny.

  Cervarix – od 15 let se očkuje třemi dávkami ve schematu 0, za 1 a za 6 měsíců, účinná je proti 2 serotypům lidského papilomaviru (16, 18).
  Gardasil 9 – od 15 let se očkuje třemi dávkami ve schematu 0, za 1 a za 6 měsíců, účinná ochrana je proti 9 serotypům lidského papilomaviru (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58).

 • Pneumokoková pneumonie

  +

    Prevenar  

  Pneumoková pneumonie je závažné bakteriální onemocnění (zápal plic), které zejména u starších pacientů může mít až smrtelný průběh.

  Očkuje se jednou dávkou. Očkování ve věku 65 a více let je hrazeno zdravotní pojišťovnou (pokud je mezi zdravotnickým zařízením a ZP uzavřen smluvní vztah zahrnující tuto úhradu).

 • Spalničky

  +

    Priorix, Priorix - Tetra  

  Očkování proti spalničkám bylo zařazeno do pravidelného kalendáře v roce 1969. Jedinci starší tak pravděpodobně očkováni nebyli vůbec.

  Ročníky 1969–1975 byly očkovány jednou vakcínou – lze tedy předpokládat, že hladina protilátek u těchto jedinců může být nízká a nedostatečná pro ochranu před onemocněním.

  Ročník 1975 a mladší je očkován dvěma dávkami, efekt by měl být dlouhodobý a pravděpodobně dostačující.

  Postupně se k monovakcíně proti spalničkám doplnila očkovací látka proti příušnicím a později i proti zarděnkám - od roku 1995 se očkuje trivalentní vakcínou (Trivivac) – proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, od roku 2006 se používá vakcína Priorix (trivalentní), případně Priorix Tetra obsahující vakcinaci též proti planým neštovicím.

  V současné době se očkuje dvěmi dávkami – první je po 15. měsíci, druhá 6–10 měsíců po první. Děti před očkováním jsou zcela sensitivní vůči setkání s infekcí.

  Závěr:
  Ročníky 1969 a starší - pokud neprodělaly spalničky nebo v nějakém režimu nebyly očkovány (v rámci běžného očkování toto provedeno nebylo) nemají pravděpodobně žádné protilátky proti spalničkám.
  Ročníky 1969–1975 - vhodná kontrola protilátek a dle výsledku rozhodnout o přeočkování.
  Ročníky 1975 a mladší - pokud z nějakého důvodu nevypadly z očkování - by měly být dostatečně chráněny.

 • Tetanus

  +

    Vacteta  

  Očkovací schéma: 1. dávka, za 4–6 týdnů 2. dávka, za 4–6 měsíců 3. dávka, přeočkování po 15 letech, od 60ti let věku po 10 letech. Při poranění s možnou kontaminací rány se přeočkovává jednou dávkou, pokud poslední očkování proběhlo před více jak 5 lety.

  S výhodou lze očkovat smíšenou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel) při prvním přeočkování v dospělosti (viz dále).

 • Tetanus, černý kašel, záškrt

  +

    Adacel, Boostrix  

  Kombinovaná vakcína proti tetanu, černému kašli, záškrtu je vhodná pro první přeočkování proti tetanu v dospělém věku, zpravidla mezi 25–30 rokem. Navýší hladinu protilátek proti černému kašli, jako prevence přenosu černého kašle na novorozence u budoucích rodičů.

 • Tetanus, černý kašel, záškrt, poliomyletis

  +

    Adacel Polio

  Vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně. Vakcína se aplikuje do horní části paže. Očkovací schéma je jedna dávka ve stanovený den.

Kdy je vhodné se očkovat?

 

V průběhu epidemie jakéhokoliv infekčního onemocnění, proti kterému existuje účinná vakcína, je na očkování již zpravidla pozdě. Imunitní systém potřebuje čas, aby vytvořil dostatečné množství protilátek proti infekci. Očkování je tak dobré přikládat především preventivní význam.

Kromě povinného očkování v dětském věku je možnost využít řadu volitelných typů očkování za individuální úhradu, i zde je možnost nechat si přispět ze zdravotního pojištění pro dospělé osoby:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

chřipka 200 Kč (do 65 let vyjma osob, které mají očkování hrazeno z v. z. p.)

klíšťová encefalitida 700 Kč (od 18 do 50 let)

Hepatitida A, B nebo A+B 500 Kč (od 18 let)

spalničky 500 Kč (od 25 do 50 let věku)

pneumokokové nákazy 1000 Kč (od 50 do 65 let vyjma osob, které mají očkování hrazeno z v. z. p.))

plané neštovice 1 000 Kč

černý kašel 500 Kč (v kombinaci s tetanem a záškrtem)

HPV 1 500 Kč

meningokok ACYW 1 000 Kč (od 18 let vyjma osob, které mají očkování hrazeno z v. z. p.)

meningokok B 2 000 Kč (od 18 let vyjma osob, které mají očkování hrazeno z v. z. p.)

pásový opar 3 000 Kč (od 50 let)

RS viry 2 000 Kč (od 60 let a těhotné ženy)

cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie, horečka dengue) 1 000 Kč

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 700 Kč

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 1 000 Kč

207 Oborová zdravotní pojišťovna

příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 1 000 Kč

očkování proti chřipce až 500 Kč

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 2 000 Kč

213 Revírní bratrská pokladna

příspěvek na komerční očkování pro dospělé do 1 000 Kč

příspěvek pro ženydo 30 let na očkování proti lidskému papilomaviru do 4 000 Kč

aktualizováno k 29. 1. 2023

Aktuální znění podmínek příspěvků na očkování naleznete na internetových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.

V rámci programů dlouhodobé nadstandardní péče mají klienti bezplatně k dispozici očkování proti vybraným nemocem.

 

Doporučení pro očkování:

 

 • každoročně se nechat očkovat proti chřipce,
 • v rámci přeočkování proti tetanu zvolit 1x za život smíšenou vakcínu tetanus + černý kašel + záškrt,
 • hepatitida A+B,
 • klíšťová encefalitida,
 • nad 60 let věku – pneumokoková pneumonie, může být spojeno s očkováním proti chřipce ve stejný den,
 • mladiství – kombinované očkování proti meningitidě (Bexsero + Menveo),
 • dle individuálního rozhodnutí očkování proti papilomavirům (podle věku, pohlaví, atd.).