Očkování

 • Avaxim

  +
  Očkuje se 2 dávkami v rozmezí 6-12 měsíců, případné přeočkování jednou dávkou po 10 letech.
 • Břišní tyfus

  +
  očkuje se 1 dávkou, ochrana trvá cca 3 roky. Není nutné přeočkovávat vždy po uplynutí tohoto intervalu, stačí až před případnou cestou do rizikové oblasti.
 • Engerix

  +

  Očkuje se 3 dávkami ve schematu 0,1,6 měsíců, případně 4 dávkami ve schematu 0,1,2,12 měsíců. Při požadavku na co nejrychlejší nástup ochrany lze očkovat schematem 0,7,21 dnů a 4. dávka za rok po první.

 • Havrix

  +
  Základní očkování je jednou dávkou, druhá dávka 6-12 měsíců po první prodlužuje účinnost očkování na mnoho let.
 • Havrix

  +
  Základní očkování je jednou dávkou, druhá dávka 6-12 měsíců po první prodlužuje účinnost očkování na mnoho let.
 • Chřipka

  +
  očkuje se každoročně vakcínou aktuálně připravenou proti kmeni chřipkového viru, u kterého se předpokládá, že by mohl způsobit epidemický či pandemický výskyt.

  Pacientům ve věku 65 a více let hradí toto očkování jejich zdravotní pojišťovna (pokud je mezi zdravotnickým zařízením a ZP uzavřen smluvní vztah zahrnující tuto úhradu). Za stejné podmínky hradí toto očkování ZP i v případě mladších jedinců, pokud se léčí pro chronické, farmakologicky řešené onemocnění kardiovaskulárního aparátu, dýchacích cest, ledvin či cukrovkou, pac. po odstranění sleziny či transplantaci krvetvorných buněk.
 • Klíšťová encefalitida

  +

  očkovací schema: 1. dávka, za 1 - 3 měsíce 2. dávka, za 5 - 12 měsíců 3. dávka.

  Lze využít i zrychlené schéma s aplikací druhé dávky již 2 týdny po první.

  ​Přeočkování 3 roky po základním schematu, další přeočkování pak za 5 let po prvním přeočkování, vždy jednou dávkou.
 • Meningitis

  +

  Velmi závažné, až smrtící onemocnění postihující zejména mladé pacienty v plném zdraví. Každý rok si bohužel můžeme přečíst smutnou zprávu o úmrtí způsobené zabijákem – meningokokem. Tato bakterie napadá zcela zdravé jedince, šíří se v mladých kolektivech – na diskotékách, táborech a nedá se tomu v podstatě nijak předejít a odhadnout, kdy kde a u koho k této smrtelné infekci může dojít. Nositelem meningokoka jsou zcela zdraví lidé, u nichž kolonizuje tato bakterie sliznici dýchacích cest a při souhře náhod dojde k přenosu a rozvoji infekce na kohokoliv z okolí.

  Kmenů meningokoků bohužel existuje větší množství a jedna vakcína nefunguje zkříženě proti ostatním kmenům – tím je problematika očkování složitější. Nyní je však již k dispozici více vakcín, kterými lze očkování nakombinovat a navodit ochranu proti více kmenům, ať již rozšířeným v Česku či v zahraničí.

  Aktuálně používané vakcíny:

  • Menveo nebo Nimenrix – kmeny A, C, W, Y – očkuje se jednou dávkou, přeočkování není taxativně stanoveno, pokud je prováděno, tak ne dříve jak 5 let po prvním očkování.
    
  • Bexsero – kmen B – očkuje se dvěma dávkami v odstupu minimálně 1 měsíc.
    
  • Trumenba – očkuje se dvěma dávkami v odstupu 6 měsíců nebo třemi dávkami ve schematu 0, 2. dávka za 1 měsíc a 3. dávka minimálně 4 měsíce po druhé dávce.

  Očkování doporučujeme zejména mladší populaci (pubescenti, studenti, atd.), a to v kombinaci obou vakcín.

 • Papilomavirus

  +

  Je určeno jako imunizace proti lidskému papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku (v této indikaci tedy určenou pro ženskou část populace), nicméně některé papilomaviry působí i genitální bradavice a kondylomata, což jsou problémy i mužské části populace a z tohoto pohledu mohou i muži profitovat z očkování.

  Snahou je očkovat mladé jedince, kteří ještě nebyli (či potenciálně nebyli) infikováni papilomaviry v rámci pohlavního styku, proto byla vakcína Silgard zařazena do očkovacího kalendáře dívek pod 15 let. Vyhodnocení skutečného efektu se dočkáme patrně až za desítky let, až dorostou očkovaní jedinci do věku, ve kterém bude jasně statisticky průkazný pokles výskyt rakoviny děložního čípku.

  K původní vakcíně Silgard máme nyní již další preparáty (Cervarix, Gardasil), přičemž novější vakcína Gardasil obsahuje více typů papilomavirů a dává širší ochranu proti více serotypům. Cervarix je vakcína určená pouze dívkám resp. ženám, vakcíny Silgard i Gardasil mají indikace rozšířené i pro mužskou část populace – proti genitálním bradavicím a kondylomatům.

  Zatímco u dětí resp. mladistvých je indikace a přínos očkování vcelku jasná, u dospělých jedinců, kteří již mohou být infikováni papilomavirem, je potom přínos spornější.

  Vakcína Silgard obsahuje 4 antigenní genotypy, vakcína Gardasil dokonce 9, z tohoto pohledu lze předpokládat, že i u dospělých má potenciál přispět k ochraně před infekcí a preferenčně by měla být volena polyvalentní vakcína Gardasil u mužů i u žen.

  Kde proběhlo dříve očkování vakcínou Silgard či Cervarix, lze doočkovat i proti zbývajícím typům Gardasilem, a to celé schema.

  Očkovací schema za celé očkování (věk nad 15 let) zahrnuje zpravidla 3 vakcíny.

  Cervarix – od 15 let se očkuje třemi dávkami ve schematu 0, za 1 a za 6 měsíců, účinná je proti 2 serotypům lidského papilomaviru (16,18).
  Gardasil – od 15 let se očkuje třemi dávkami ve schematu 0, za 1 a za 6 měsíců, účinná ochrana je proti 4 serotypům lidského papilomaviru (6,11,16,18).
  Gardasil 9 – od 15 let se očkuje třemi dávkami ve schematu 0, za 1 a za 6 měsíců, účinná ochrana je proti 9 serotypům lidského papilomaviru (6,11,16,18, 31,33,45,52,58).

 • Pneumokoková pneumonie (Prevenar)

  +

  Pneumoková pneumonie je závažné bakteriální onemocnění (zápal plic), které zejména u starších pacientů může mít až smrtelný průběh.

  Očkuje se jednou dávkou. Očkování ve věku 65 a více let je hrazeno zdravotní pojišťovnou (pokud je mezi zdravotnickým zařízením a ZP uzavřen smluvní vztah zahrnující tuto úhradu).

 • Pásový opar

  +

  Poměrně nová vakcína (Zostavax) určená pro očkování proti pásovému oparu lidem starším jak 50 let a k prevenci postherpetické neuralgie u stejné věkové kategorie.

  Bohužel ji nelze využít pro častěji se vyskytující herpes labialis, rovněž věkové omezení limituje častější praktické využití této vakcíny. Očkuje se ve věku 50 a více let jednou dávkou

 • Tetanus

  +

  očkovací schéma: 1. dávka, za 4 - 6 týdnů 2. dávka, za 4 - 6 měsíců 3. dávka, přeočkování po 15 letech, od 60ti let věku po 10 letech. Při poranění s možnou kontaminací rány se přeočkovává jednou dávkou, pokud poslední očkování proběhlo před více jak 5 lety.

  S výhodou lze očkovat smíšenou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel) při prvním přeočkování v dospělosti (25 - 30 let) jako prevence přenosu černého kašle na novorozence u budoucích rodičů.

 • Tetanus, černý kašel, záškrt

  +

  Kombinovaná vakcína proti tetanu, černému kašli, záškrtu je vhodná pro první přeočkování proti tetanu v dospělém věku, zpravidla mezi 25-30 rokem. Navýší hladinu protilátek proti černému kašli, jehož incidence v populaci znovu stoupá.

 • Twinrix

  +

  Základní očkovací schema je třemi dávkami (0 -za 1 měsíc – za 5 měsíců od druhé dávky), případně lze zvolit zrychlené schema 4 dávek v režimu 0-7-21 dnů a 4. dávka 12 měsíců po první dávce.

 • Spalničky

  +

  Očkování proti spalničkám bylo zařazeno do pravidelného kalendáře v roce 1969. Jedinci starší tak pravděpodobně očkováni nebyli vůbec.

  Ročníky 1969 -1975 byly očkovány jednou vakcínou – lze tedy předpokládat, že hladina protilátek u těchto jedinců může být nízká a nedostatečná pro ochranu před onemocněním.

  Ročník 1975 a mladší je očkován dvěma dávkami, efekt by měl být dlouhodobý a pravděpodobně dostačující.

  Postupně se k monovakcíně proti spalničkám doplnila očkovací látka proti příušnicím a později i proti zarděnkám - od roku 1995 se očkuje trivalentní vakcínou (Trivivac) – proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, od roku 2006 se používá vakcína Priorix (trivalentní), případně Priorix Tetra obsahující vakcinaci též proti planým neštovicím.

  V současné době se očkuje 2. dávkami – první je po 15. měsíci, druhá 6-10 měsíců po první. Děti před očkováním jsou zcela sensitivní vůči setkání s infekcí.

  Závěr:
  Ročníky 1969 a starší - pokud neprodělaly spalničky nebo v nějakém režimu nebyly očkovány (v rámci běžného očkování toto provedeno nebylo) nemají pravděpodobně žádné protilátky proti spalničkám.
  Ročníky 1969-1975 - vhodná kontrola protilátek a dle výsledku rozhodnout o přeočkování.
  Ročníky 1975 a mladší - pokud z nějakého důvodu nevypadly z očkování - by měly být dostatečně chráněny.

   

Princip očkování vychází z faktu, že pokud se člověk dokáže vyléčit z infekčního onemocnění, znovu se již tímto onemocněním nenakazí, je vůči němu imunní. Očkováním se do organismu vpraví antigenní stimuly, čímž dojde ke spuštění imunitních reakcí a tvorbě protilátek proti dané nemoci. Při styku se skutečným původcem nemoci je lidský organismus připraven jej okamžitě napadnout a zlikvidovat, čímž mu znemožní uchytit se a rozvinout. Antigenním stimulem může být část bakteriální nebo virové struktury nebo oslabené „živé“ infekční organismy, které nezpůsobí nemoc, ale vyvolají dostatečně dlouhou imunitní odpověď. Očkováním se lze chránit proti virovým a bakteriálním nemocem.

V průběhu epidemie jakéhokoliv infekčního onemocnění, proti kterému existuje účinná vakcína, je na očkování již zpravidla pozdě. Imunitní systém potřebuje čas, aby vytvořil dostatečné množství protilátek proti infekci. Očkování je tak dobré přikládat především preventivní význam.

Očkovací kalendář dětí je od narození veden jejich pediatrem, očkování dospělých je ve velké míře závislé na jejich vlastním rozhodnutí a mělo by respektovat jejich způsob života (cestování, atd.).

Naše pracoviště nabízí očkování proti tetanu, chřipce, klíšťové encefalitidě, břišnímu tyfu, hepatitidě A+B, černému kašli, rakovině děložního čípku a dalším nemocem.

Doporučení pro očkování:

 • Každoročně se nechat očkovat proti chřipce
 • V rámci přeočkování proti tetanu zvolit 1x za život smíšenou vakcínu tetanus + černý kašel
 • Hepatitida A+B
 • Klíšťová encefalitida
 • Nad 60 let věku - pneumokoková pneumonie
 • Mladiství – kombinované očkování proti meningitidě (Bexsero + Menveo)
 • Dle individuálního rozhodnutí očkování proti papilomavirům (podle věku, pohlaví, atd.)

V rámci programů dlouhodobé nadstandardní péče mají klienti bezplatně k dispozici očkování proti vybraným nemocem.

Chcete se nechat očkovat?