aktualizováno 4. 3. 2021

 

Vážení klienti,

 

připravili jsme pro Vás stručné informace k povinnému antigennímu testování ve firmách. 

 

Požadavek na antigenní testování ve firmách stanovila vláda pro firmy, které zaměstnávají:

250 a více lidí s platností od 3. 3. 2021,

> pro firmy, které zaměstnávají 50–249 lidí s platností od 10. 3. 2021.

> a nově i pro firmy, které zaměstnávají 10–49 lidí s povinností otestování všech zaměstnanců do 26. března.

 

Zaměstnanec bez provedeného antigenního testu nesmí být vpušten na pracoviště a jedná se o absenci ze strany zaměstnance se všemi právními důsledky.

 

Výjimka platí u zaměstnanců:

> kteří měli pozitivní test covid-19 v posledních 90 dnech, prodělali izolaci a vrátili/vrací se do práce,

> kteří měli antigenní test proveden v uplynulých 7 dnech,

> kteří podstoupili 2 dávky očkování proti covid-19.

 

V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen:

citováno: "bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu".

 

Testování ve firmách provádí každá firma zvlášť, k provedení testu není nutný zdravotník, naše pracoviště neprovádí firemní testování.

 

Více informací k povinnému testování ve firmách naleznete zde.

A zde naleznete seznam testů schválených pro provádění antigenních testů ve firmách.