aktualizováno 24. 5. 2021

 

Vážení klienti,

 

připravili jsme pro Vás stručné informace k povinnému antigennímu testování ve firmách. 

 

Požadavek na antigenní testování ve firmách stanovila vláda pro firmy, které zaměstnávají:

250 a více lidí s platností od 3. 3. 2021,

> pro firmy, které zaměstnávají 50–249 lidí s platností od 10. 3. 2021.

> pro firmy, které zaměstnávají 10–49 lidí s povinností otestování všech zaměstnanců do 26. března 2021,

> pro firmy, které zaměstnávají 1–9 osob s platností od 6. dubna 2021.

 

Zaměstnanec bez provedeného antigenního testu nesmí být vpušten na pracoviště a jedná se o absenci ze strany zaměstnance se všemi právními důsledky.

 

Výjimka platí u zaměstnanců:

> kteří měli laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, prodělali izolaci a vrátili/vrací se do práce,

> kteří byly očkovaní proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen:

citováno: "bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu".

 

Testování ve firmách provádí každá firma zvlášť, k provedení testu není nutný zdravotník.

 

Více informací k povinnému testování ve firmách naleznete zde.

A zde naleznete seznam testů schválených pro provádění antigenních testů ve firmách.