​​​​​​

 

Aktuality z Kliniky Top Moravia Health

Obnovení otevírací doby ve čtvrtek do 18:00

Vážení klienti, obnovili jsme opět otevírací dobu ve čtvrtek do 18:00.

Informace pro pacienty Covid-19 pozitivní

Připravili jsme přehledný souhrn základních informací pro covid-19 pozitivní pacienty. Stáhnout letáček si můžete na odkaze.

Provoz masáží dočasně pozastaven

Bohužel Vám musíme oznámit, že od 22. 10. 2020 dochází k přerušení provozu masáží v naší Klinice s ohledem na vývoj současné koronavirové krize a mimořádnému opatření vlády.

Zrušena Škola zad

Škola zad je z epidemiologických důvodů od 14. 10. 2020 dočasně zrušena. Ostatní fyzioterapeutická péče a lékařské ambulance jsou v současné době v provozu beze změny.

Covid-19 vs. chřipka

Nacházíme se v období chřipek a současně probíhá epidemie virové nemoci covid-19. Objevili jsme pro Vás letáček s klinickými příznaky, který Vám může pomoct najít rozdíl v symptomech, než budete informovat svého praktického lékaře.

 

Často kladené dotazy

     

Co dělat když... jsem byl pozitivně testován na covid-19 (PCR)

V případě pozitivního výsledku testu je nařízena izolace v délce trvání 10 dní od provedení PCR testu. Kontrolní test se při ukončení neprovádí – izolace končí po 10 dnech, pokud jsou poslední 3 dny bez klinických známek nemoci. Pokud přetrvává teplota a další známky, izolace se prodlužuje a končí, až jsou 3 dny bez potíží.

 

Co dělat když... jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou

Za rizikový kontakt se rozumí takový kontakt, kdy se dotyčný setkal s covid-19 pozitivní osobou na vzdálenost menší než 2 metry, déle než 15 minut a nebyly užity roušky či respirátory. Pro dotyčného následně platí 10-ti denní karanténa a v průběhu 5.–7. dne se provede PCR test. V případě negativního výsledku a absenci klinických příznaků je možné karanténu ukončit 10. den. Při pozitivním výsledku je povinná další 10-ti denní karanténa počínající dnem PCR testu.

 

Co dělat když... chci darovat plazmu po prodělaném covid-19

Naléhavě se hledají vyléčení muži (18–60 let, kteří nikdy nedostali transfúzi) po prodělaném onemocnění covid-19 pro darování plazmy, která se osvědčila jako tzv. rekonvalescenční plazma pro pacienty se závažným průběhem nemoci. Darovat lze po 14 dnech od skončení izolace/karantény, pokud se dotyčný cítí zdravě. Pokud máte klinické příznaky (kašel, teplota, dušnost), prosíme, nechoďte darovat. V Brně se zájemci mohou přihlásit k odběru do Fakultní nemocnice Bohunice, pavilon I2, 1. NP a 1. PP. Bezplatná linka pro dárce krve: +420 800 900 097 nebo +420 532 233 607.

 

Co dělat když... jsme v domácí karanténě a manžel/manželka je pozitivní

V případě, že oba manželé měli rizikový kontakt s pozitivně testovanou osobou na covid-19 je od kontaktu povinná 10-denní karanténa. Pátý den karantény by oba manželé měli podstoupit PCR test. V případě, že jeden z manželů je pozitivní a druhý negativní, je následující postup takový, že tomu, kdo byl negativně testován, doběhne povinná 10-ti denní karanténa od rizikového kontaktu. Pozitivně testovánému z manželů začíná běžet nová 10-ti denní karanténa od PCR testu. Po dalších 5 dnech karantény by měl jít opět na odběr - v případě negativního výsledku karanténa skončí po dovršení 10 dní od posledního odběru. Je-li pozitivní, nastupuje nová 10-ti denní karanténa ode dne posledního PCR testu.

 

Mohu se znovu nakazit po prodělaném koronavirovém onemocnění?

Pravděpodobnost je nízká, není však nulová! Přesto se v současné době považuje cca 3 měsíční interval za bezpečný a nemělo by v této době dojít k reinfekci covid-19.

 

Další aktuální informace o koronaviru a onemocnění covid-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.