Blog

Rozhovor v MF Dnes s prim. MUDr. Zavadilem

MUDr. Michal Zavadil se po deseti letech lékařské praxe v Česku i v zahraničí rozhodnul porušit zažité konvence poskytování lékařské péče a nabídnul lékařské služby tak, jak je v podnikatelském prostředí běžné, s maximální orientací na zákazníka, v tomto případě na pacienta. Zkušenosti a poznatky z fungování různých zdravotních systémů nyní uplatňuje při poskytování nadstandardní lékařské péče na brněnské klinice Top Moravia Health.

 

MF Dnes: Kliniku jste zakládal, protože si myslíte, že české zdravotnictví nefunguje tak, jak má?

prim. Zavadil: Od samého počátku je systém zdravotního pojištění nastaven špatně, jaksi odzadu. Správně bychom měli spočítat, kolik léčba českých pacientů stojí a pak nastavit zdroje pro financování léčby, ať již formou zdravotního pojištění či příspěvkové platby. Naše zdravotnictví se vydalo opačnou cestou - řekli jsme, kolik peněz do něj společnost vloží a do toho se musí lékaři a zdravotnická zařízení finančně vejít. Ovšem je-li nemocných více, musí se snížit jednotlivé platby, aby to matematicky nějak vyšlo. A v tomto špatně nastaveném systému se motáme neustále dokola, zdroje nestačí pokrýt náklady.

Zdravotníci tak mohou pacientům poskytovat kvalitní péči odpovídající jejich diagnozám a potřebě správné léčby – na tu však zdravotní pojištění nestačí – nebo poskytovat péči, která se sice vejde do úhradových mechanismů, neodpovídá však moderním diagnostickým a terapeutickým doporučením.

My jsme na našem pracovišti zvolili tu první variantu, přičemž potřebné prostředky získáváme vedle zdravotních pojišťoven i od našich klientů a medicínský servis jsme doplnili dalšími proklientskými prvky – vlídné prostředí, služby recepce, elektronická komunikace, objednávání na čas, kumulace více lékařských specializací na jedno místo – klientovi tak lze v rámci jedné návštěvy výrazně rychleji zajistit veškerá potřebná vyšetření.

 

MF Dnes: Jak se Vám daří v konkurenci bezplatného státního zdravotnictví?

prim. Zavadil: Dovolím si opravit otázku, zdravotnictví - ani státní ani jiné -  rozhodně není bezplatné, i když nám řada politiků opakovaně tuto tezi předkládá.

Od roku 2001, kdy jsme naši kliniku otevřeli, až do dnešních dní stále rozumným tempem rosteme. Naší velkou výhodou je, že nejsme v rukou akcionářů či různých fondů, kteří si chtějí své investice zhodnotit a vyplatit zpět formou dividend. A tak prostředky, získané ať již od zdravotních pojišťoven či od klientů zůstávají k dispozici pro naši činnost a využíváme je pro nové ambulance, novou moderní přístrojovou techniku, pro personál... Původní skromná sestava se rozrostla na současných cca 30 zaměstnanců.

Ve státním zdravotnictví byl někdy problém najít kvalitního lékaře, nyní už je často problém najít jakéhokoliv lékaře. Poptávka po službách privátních klinik tak má nyní i z tohoto důvodu rostoucí trend. Ošetření v ambulanci, kde lékař denně musí ošetřit na 70 pacientů, není úplně každému po chuti a řada klientů preferuje pracoviště, kde má lékař větší časový prostor a lepší vybavení - toto je naše přidaná hodnota.

 

MF Dnes: Co všechno tedy Vašim klientům nabízíte?

prim. Zavadil: Naši klienti mají k dispozici multioborový lékařský tým, který je jim k dispozici pro řešení jejich akutních i chronických zdravotních potíží.

Nechceme jen čekat, kdy nastane nějaký zdravotní problém, naopak pro naše klienty máme připravené každoroční podrobné preventivní vyšetření, v rámci kterého buď potvrdíme, že vše funguje jak má, nebo včas podchytáváme případné počátky civilizačních či dalších nemocí.

Často je to až závažné onemocnění v rodině nebo u kamarádů, které přivádí lidi k zamyšlení nad svým zdravotním stavem a tito lidé pak hledají, kam se obrátit ať již v rámci preventivního vyšetření nebo i se svými existujícími zdravotními problémy.

Naše klientela profituje z širokého portfolia služeb, které jsou dostupné ve velmi krátkém čase – asi nikdo, u koho se zjistí např. přítomnost krve ve stolici, nechce týdny či měsíc čekat na vyšetření potvrzující či vylučující zhoubný nádor....  A podívejte se na čekací doby na kolonoskopické vyšetření, čtyři týdny je v podstatě velmi luxusní termín, často je ještě mnohem delší.

Klient našeho VIP programu nemusí řešit problém s dlouhými čekacími lhůtami, nemusíme obvolávat jednotlivá pracoviště a doprošovat se o termín, máme svoje vlastní endoskopické pracoviště, navíc ještě našim klientům poskytujeme kvalitní analgosedaci k těmto výkonům. A podobně je to s celou řadou ostatních vyšetření – UZV diagnostika, kompletně vybavená kardiologická ambulance, RHB pracoviště a další specialisté dostupní na naší klinice doplňují zázemí našich praktických lékařů (přesněji lékařek) tak, aby pacient (klient) nemusel odcházet se žádankou jinam, ale byla mu poskytnuta potřebná diagnostická a léčebná péče v rámci jednoho pracoviště.

Nepokrýváme pochopitelně celé medicínské spektrum, to snad jen některé fakultní nemocnice, ale v rámci ambulantní péče je náš záběr dostatečně široký pro řešení většiny zdravotních problémů.

 

MF Dnes: Zní to velmi pěkně, ale asi to nebude zadarmo....?

prim. Zavadil: Bohužel, i ve zdravotnictví platí, že peníze jsou až na prvním místě. Až budeme platit za nájem prostor symbolickou 1 Kč ročně, až nám dodavatelé zboží přestanou vystavovat faktury, až se zaměstnanci místo výplaty spokojí s pocitem dobře odvedené práce, tak až tehdy bude možné naše služby nabídnout každému a zdarma. Ale možná se budete divit, roční cena VIP programu je nižší než cena cigaret, které za stejné období vykouří průměrný kuřák. Takže ono to není úplně tak o penězích, jako spíše o prioritách, které si každý volí sám.

My jsme zde pro ty, kterým na svém zdraví záleží, vnímají je jako hodnotu, o kterou stojí za to pečovat. Naši klientelu tak zdaleka netvoří jen vrcholní manažeři, ale i celá řada dalších klientů nejrůznějších profesních skupin a věku, vyjma nejmladší věkové kategorie (dětským pacientům péči neposkytujeme, musím přiznat, že bohužel, protože poptávka je skutečně vysoká). Klienti si vybírají ten z programů nadstandardní péče, který jim nejlépe vyhovuje, případně přicházejí pouze na jednorázové preventivní vyšetření.

 

MF Dnes: Preventivní vyšetření, vždyť to má provádět každý praktický lékař každé 2 roky, tak proč chodit někam jinam?

prim. Zavadil: To máte pravdu, preventivní prohlídky, jejich rozsah i četnost definuje vyhláška. Bohužel, snad i prohlídka králíka u veterináře je podrobnější než zmiňovaná preventivní prohlídka. (Koneckonců i cena u toho veterináře bude vyšší než platba od zdravotní pojišťovny). I když máte třeba již 39 let, nemáte nárok na žádný krevní odběr (na ten jste měl nárok naposledy před 9 lety), žádné UZV či jiné přístrojové nebo EKG vyšetření... Můžete si s panem doktorem pěkně popovídat, nechat si přeočkovat tetanus, změřit krevní tlak, papírkem vyšetřit moč, hezky pozdravit a zase odejít. Řada lékařů takto pojaté preventivní prohlídky ani neprovádí a pacienty nezve, když jim ani žádný krevní test nelze provést.

Naopak máme v naší republice dobře nastavené screeningové programy (mamografický screening, screening karcinomu děložního čípku, screening kolorektálního karcinomu), ty jsou však určené klientům od určité věkové kategorie a zabývají se pouze přesně definovaným typem onemocnění. Mladší žena tak nemá jiný přístup k preventivnímu vyšetření prsou než coby samoplátce, maligní melanom nemá zaveden žádný screeningový program vyjma různých ad hoc akcí, ucelená koncepce včasného záchytu rakoviny prostaty chybí.

 

MF Dnes: A jak tedy vypadá preventivní vyšetření v podání Vašeho pracoviště?

prim. Zavadil: Kombinujeme více diagnostických metod, abychom získali dostatek výsledků a mohli klientovi předat souhrnnou informaci o aktuálním zdravotním stavu, případných rizikových faktorech, zjištěných diagnozách i doporučení, jak dále postupovat, není-li vše v pořádku.

Začínáme anamnezou – pohovorem s klientem, kdy získáváme základní informace zdravotního charakteru o prodělaných nemocech, užívané medikaci, operacích, očkování, subjektivních potížích, jsou-li nějaké.

Následuje vlastní lékařské vyšetření, doplněné o podrobné krevní a další laboratorní testy, ultrazvukové vyšetření (břišní, pánevní orgány, štítná žláza, vyš. prsou u žen, vyhodnocení stupně aterosklerozy na cévách). Kardiologická část prohlídky zahrnuje klidové a zátěžové EKG (ergometr), případně ECHO srdce. Je-li indikace, doplňujeme vyšetření o RTG snímek (ten se standardně čistě z preventivních důvodů kvůli radiační zátěži neprovádí všem). Na konci vyšetření klienta seznámíme se všemi nálezy a je-li zjištěna případná diagnoza, domlouváme se na dalším vhodném postupu, léčba může probíhat na našem pracovišti nebo jakémkoliv jiném (máme celou řadu klientů  z různých koutů republiky, kteří následně využívají služeb lékařů v místě bydliště).

Celé Komplexní vyšetření trvá přibližně 2 hodiny, provádíme buď v rámci jediné návštěvy,  nebo rozdělujeme do dvou návštěv (především kvůli zpracování laboratorních výsledků, které může trvat déle než zmíněné 2 hodiny).

Hlavní výhodou je koncentrace všech vyšetřovacích metod na jedno pracoviště, vyšetření je časově efektivní, bez zbytečných časových ztrát, což je mimochodem jeden z hlavních argumentů, proč mnozí lidé žádná preventivní vyšetření nechtějí absolvovat, pokud by to bylo časově příliš náročné.