Blog

"Nevidím žádný problém."

Pane premiére,

tak Vy si prý vůbec neuvědomujete, že by něco bylo špatně a kde je nějaký problém...

 

Tak třeba:

Proč není nastavena kapacitu serveru UZIS tak, aby nepadal, když se do něj začnou nahlašovat účastníci systému covidových žádanek v počtu, který musel být predikovatelný a který rozhodně nedosahuje nějakých závratných čísel?

Proč musí praktičtí lékaři suplovat úkoly hygienické služby a řešit úkoly, kterými je pověřena tato státem řízená instituce?

Proč nefunguje chytrá karanténa, o které však opakovaně prohlašujete pravý opak?

Proč není centrální (či jakákoliv jiná) evidence pacientů s nařízenou karanténou a izolací? Proč se stále nedohodlo MPSV, MZ, UZIS na jednotném systému evidence karantény a izolace? Proč nefunguje kontrola dodržování nařízené karantény a izolace?

 

Víte, že si v podstatě kdokoliv může zavolat ke svému lékaři, ať mu vystaví ePN z důvodu karantény? Neexistuje možnost, jak si lékař může tento údaj nějak ověřit a každý lempl si tak může velice jednoduše odpočinout na nemocenských dávkách – na úkor svého zaměstnavatele?

 

Naše republika se pod Vaším vedením dostala na první místo v počtu covidových pacientů v přepočtu na počet obyvatel.

Vy v tom opravdu nevidíte žádný problém?