Blog

Jak funguje očkování a co vám doporučujeme?

Až lokální epidemie žloutenky na jižní Moravě a medializace problematiky infekčních chorob zvýšila zájem o problematiku očkování. Je to škoda, že se této části medicíny věnuje tak malá pozornost jak ze strany pacientů, tak bohužel i ze strany odborné lékařské komunity. Alespoň částečně se pokusíme tento dluh napravit.

 

Jak funguje očkování?

Při očkování navodíme imunitní reakci organismu, který reaguje na antigenní stimuly vpravené do organismu (zpravidla injekčním vpichem, ale jsou i vakcíny, které se polykají). Antigenním stimulem je buď část bakteriální nebo virové struktury, která je hlavním nositelem imunogenity, případně celé živé oslabené infekční agens, které nezpůsobí nemoc, ale stimuluje organismus k dostatečně silné a dlouhé imunitní odpovědi. Po setkání se skutečným původcem nemoci je pak již lidský organismus připraven jej okamžitě napadnout a zlikvidovat a neumožní mu se uchytit a rozvinout se do klasické podoby infekčního onemocnění.

Jak to, že v současné době očkujeme i proti rakovině? Neočkujeme přímo proti rakovině, ale proti virové infekci (papilomavirus), na základě zjištěné souvislosti mezi infekcí papilomavirem a následným zvýšeným rizikem vzniku rakoviny děložního čípku u žen, kde papilomavirus způsobil změny v tkáních, které následně mohly vést k maligní (nádorové) transformaci. Nebude-li infekce papilomavirem, nedojde k rozvoji nádorového bujení.

 

Toť tedy teoretický úvod. A praxe?

Pro očkování v dětském věku existují jasná pravidla, jejichž dodržování se stát snaží vynucovat i různými sankcemi. Pro věkovou kategorii dospělých žádná jasná pravidla ani povinnosti stanoveny nejsou, zdravotní pojišťovny na některá očkování přispívají a snaží se tak podpořit proočkovanost populace. Ochota profitovat z výhod očkování je však velmi nízká, ve srovnání se západní Evropou až neuvěřitelně malá, jakoby čeští bacili a viry byli méně škodliví než ti za Šumavou.

A tak denně vidíme, jak silnou fobii má český člověk z boreliozy a téměř denně se setkáváme s požadavky na vyšetření na borelie, zatímco zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě (kterou, stejně jako boreliozu přenášejí klíšťata) je mnohem menší, než by si zasloužil. Klíšťová encefalitida s možným mozkovým postižením je přitom minimálně stejně závažná jako borelioza – a zde existuje možnost ochranné vakcinace (u boreliozy nikoliv).

Co tedy lze dospělé populaci nabídnout, pro koho to má význam a v neposlední řadě – co to všechno stojí?

 

Klíšťová encefalitida

Závažné virové onemocnění postihující centrální nervový systém s možnými trvalými následky. Přenášeno klíšťaty, a vzhledem k mírným zimám, které v posledních letech panují, jsou klíšťata téměř celoročním problémem ve všech oblastech.

 

Infekční žloutenka (hepatitida)

Infekční hepatitida je virová infekce, která napadá jaterní buňky a poškozuje játra. V důsledku toho může dojít ke zvýšení hladiny bilirubinu v krvi, což se projeví nažloutlým zabarvením kůže – proto žloutenka.

Nemoc špinavých rukou – žloutenka typu A – přenášena oro – fekální cestou. Stolicí kontaminované ruce při nedostatečné hygieně přenášejí tuto infekci dále – přes potraviny, nápoje, kontakt v dopravních prostředích, bistrech, fast foodech, atd. Nemoc typická pro populaci s nižší úrovní hygienických návyků se v současné době rozšířila i do běžné populace a v jihomoravském regionu v současné době rostou počty infikovaných. Nejen pro nemocné, ale i pro jejich okolí znamená tato nemoc nepříjemnosti limitující pracovní i osobní aktivity, i když z hlediska prognozy a trvalých následků nepatří mezi ty nejnebezpečnější infekce.

Žloutenka typu B – přenášená především nitrožilní formou přenosu (narkomani, poranění o kontaminovaný předmět, krevní převody...) je závažnější formou s rizikem trvalého poškození jater, rozvojem jaterní cirhozy i rakoviny jater. Léčba je složitá, nákladná a výsledek léčby bohužel nejistý.

Žloutenka typu C – nejnebezpečnější, převážně mezi narkomany rozšířená infekce, která podobně jako hepatitida B znamená možnost rizika přechodu do jaterní cirhozy se selháním jatetr a rozvoje karcinomu.

Očkování máme k dispozici proti hepatitidě A, proti hepatitidě B a existuje i smíšená vakcína proti hepatitidě A+B. Vakcína proti hepatitidě C k dispozici není. Očkování proti hepatitidě A sestává ze 2 vakcín, cena za celé očkování může přesahovat 3000 Kč. Očkování proti hepatitidě B zahrnuje 3 vakcíny, cena celkem je přes 3000 Kč. Smíšená vakcína proti hepatitidě A i B zahrnuje 3 vakcíny, celková částka za všechny činí 5000 - 6000 Kč. Ochrana po očkování je dlouhodobá, desítky let, možná i doživotní.

 

Tetanus

Očkování proti tetanu patří mezi základní očkování dospělých, je hrazeno zdravotním pojištění ať již v rámci řádného přeočkování nebo v souvislosti s otevřenou ránou s rizikem infekce.

Přeočkování se provádí po 15 letech, ve věkové kategorii nad 60 let se tento interval zkracuje na 10 let.

 

Černý kašel

Bakteriální nemoc, která se znovu vrací do české populace a působní závažné, velmi nepříjemné a dlouho trvající postižení plicního parenchymu provázené úporným kašlem. Jeho výskyt je mnohem vyšší, než se domníváme, a zatímco pro dospělé zpravidla nepředstavuje smrtelné riziko (ale je velmi dlouho obtěžující), pro malé, dosud neočkované novorozence a kojence je tato nemoc až smrtelná!

Zdrojem infekce pro nejmenší zpravidla bývá jeho okolí – rodiče, prarodiče, a právě z tohoto důvodu se doporučuje v rámci přeočkování proti tetanu provést tuto revakcinaci smíšenou vakcínou (Boostrix, Adacel), která obsahuje očkování jak proti tetanu, tak i proti černému kašli (a záškrtu). Doporučujeme proto v rámci přeočkování proti tetanu absolvovat jednu dávkou touto smíšenou vakcínou a eliminovat tak riziko infekce a případného přenosu na nejmladšího člena rodiny, než bude i tento v rámci dětského očkovacího kalendáře naočkován (cca v 1 roce). Samostatná vakcína pouze proti černému kašli k dispozici není, jen tato smíšená.

 

Meningitida

Velmi závažné, až smrtící onemocnění postihující zejména mladé pacienty v plném zdraví. Každý rok si bohužel můžeme přečíst smutnou zprávu o úmrtí způsobené zabijákem – meningokokem. Tato bakterie napadá zcela zdravé jedince, šíří se v mladých kolektivech – na diskotékách, táborech, nedá se tomu v podstatě nijak předejít a odhadnout, kdy kde a u koho k této smrtelné infekci může dojít. Nositelem meningokoka jsou zcela zdraví lidé, u nichž kolonizuje tato bakterie sliznici dýchacích cest, a při souhře náhod dojde k přenosu a rozvoji infekce na kohokoliv z okolí.

Kmenů meningokoků bohužel existuje větší množství a jedna vakcína nefunguje zkříženě proti ostatním kmenům – tím je problematika očkování složitější. Nyní je však již k dispozici více vakcín, kterými lze očkování nakombinovat a navodit ochranu proti více kmenům, ať již rozšířeným v Česku či v zahraničí.

Očkování doporučujeme zejména mladší populaci (pubescenti, studenti...), a to v kombinaci obou vakcín.

 

Pneumokoková pneumonie

Je závažná infekční komplikace zejména u starších pacientů, pro které představuje tento zápal plic značné riziko. Pro očkování jsou k dispozici 2 odlišné vakcíny, bohužel se špatně nastavenými úhradovými mechanismy a nejasnostmi pro aplikační doporučení. Odborná vakcinologická společnost vydala doporučující stanovisko odlišně od Ministerstva zdravotnictví (my se přikláníme k doporučení vakcinologů, nikoliv ministerských úředníků).

Pro pacienty nad 60-65 let je vakcinology doporučena vakcína Prevenar, zatímco MZ a zdravotní pojišťovny hradí vakcínu Pneumo – ta je však určena mladším pacientům, protože protilátková odpověď u starších pacientů je špatná a očkování nefunguje!

Problém je v ceně, která je u vakcíny Pneumo cca 400 Kč, zatímco vakcína Prevenar stojí cca 1500 Kč. Očkuje se jednou dávkou, pacienty očkované vakcínou Pneumo je však možno přeočkovat Prevenarem.

 

Očkování proti papilomaviru

Je určeno jako imunizace proti lidskému papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku (v této indikaci tedy určenou pro ženskou část populace), nicméně některé papilomaviry působí i genitální bradavice a kondylomata, což jsou problémy i mužské části populace a z tohoto pohledu mohou i muži profitovat z očkování.

Snahou je očkovat mladé jedince, kteří ještě nebyli (či potenciálně nebyli) infikováni papilomaviry v rámci pohlavního styku, proto byla vakcína Silgard zařazena do očkovacího kalendáře dívek pod 15 let. Vyhodnocení skutečného efektu se dočkáme patrně až za desítky let, až dorostou očkovaní jedinci do věku, ve kterém bude jasně statisticky průkazný pokles výskyt rakoviny děložního čípku.

K původní vakcíně Silgard máme nyní již další preparáty (Cervarix, Gardasil), přičemž novější vakcína Gardasil obsahuje více typů papilomavirů a dává širší ochranu proti více serotypům.

Cervarix je vakcína určená pouze dívkám resp. ženám, vakcíny Silgard i Gardasil mají indikace rozšířené i pro mužskou část populace – proti genitálním bradavicím a kondylomatům. Zatímco u dětí resp. mladistvých je indikace a přínos očkování vcelku jasná, u dospělých jedinců, kteří již mohou být infikováni papilomavirem je potom přínos spornější. Vakcína Silgard obsahuje 4 antigenní genotypy, vakcína Gardasil dokonce 9, z tohoto pohledu lze předpokládat, že i u dospělých má potenciál přispět k ochraně před infekcí a preferenčně by měla být volena polyvalentní vakcína Gardasil u mužů i u žen.

Kde proběhlo dříve očkování vakcínou Silgard či Cervarix, lze doočkovat i proti zbývajícím typům Gardasilem, a to celé schéma.

Očkovací schéma za celé očkování (věk nad 15 let) zahrnuje zpravidla 3 vakcíny.

 

Očkování proti chřipce

Chřipkový virus působí v naší oblasti nejvíce závažných onemocnění i se smrtelným koncem. Poškozuje epitel dýchacích cest, který je pak velmi náchylný k sekundární infekci bakteriální a snadno dochází k následnému rozvoji další, tentokrát (nikoliv virové) infekci plic. Senioři, pacienti s kardiálním, plicním, či metabolickým (cukrovka) a imunodeficientním postižením jsou velmi ohroženi těmito často komplikacemi.

Pro diabetika s kardiovaskulárními problémy je riziko úmrtí na chřipku vyšší 240x, u hypertonika – kuřáka dokonce 430x. Chřipkový virus A působní závažnější formy infekce a zodpovídá za celosvětové pandemie – ve 20. století proběhly pandemie celkem 4x. Očkovací vakcína obsahuje 2 typy antigenů proti kmeni A a 1 antigenní typ proti typu B.

Očkování proti chřipce je nutné každoročně opakovat vždy aktuálně připravenou vakcínou proti epidemickému kmeni. Očkuje se v podzimních měsících a ochrana je zajištěna pro jednu sezonu. Účinnost očkování je vysoká, chrání však proti chřipce, nikoliv proti ostatním respiračním virům, takže jakékoliv běžné nachlazení je stejně pravděpodobné s očkováním jako bez něj! Skutečná chřipka je závažná nemoc s vysokými teplotami, celkovými známkami infekce (bolesti svalů, kloubů, slabost, kašel), značně limitující zdravotní stav pacienta!

Očkování proti chřipce určitě doporučujeme nejen všem starším pacientům, kde může tato nemoc znamenat i smrtelnou komplikaci, ale i mladším a zdravým jedincům. Zdravotní pojišťovny hradí toto očkování svým klientům ve věku nad 65 let případně mladším se zdravotním postižením (plicní, kardiální nemoci, imunokompromitovaní jedinci atd.).

 

Co doporučujeme?

Nepodceňovat přínos očkování. Je podstatně lepší předejít závažné či dokonce smrtelné nemoci tam, kde tato možnost existuje. Nečekejte, teprve až znovu nějaká epidemie zvýší zájem o očkování – v době probíhající epidemie je zpravidla pro očkování pozdě, imunitní systém potřebuje nějaký čas, aby vytvořil dostatečné množství protilátek proti infekci.

V rámci programů nadstandardní péče mají naší klienti k dispozici očkování bezplatně. Naše doporučení pro pacienty v dospělém věku:

  • chřipka každoročně,
  • v rámci přeočkování proti tetanu 1x za život zvolit vakcínu tetanus + černý kašel,
  • klíšťová encefalitida,
  • hepatitidy A+B,
  • nad 60 let pneumokokový zápal plic,
  • mladiství – kombinované očkování proti meningitidě (Bexsero + Menveo),
  • očkování proti papilomavirům – dle individuálního rozhodnutí (věk, pohlaví, typ vakcíny…).

 

Pokud jsou Vás uvedené informace přínosné, cíl byl splněn.

V rámci preventivních prohlídek vždy kontrolujeme provedená očkování, případně s Vámi můžeme probrat, co kdy jak a za kolik naočkovat. Chcete-li zjistit nějakou informaci o svém očkování, napište nám prosím email, netelefonujte tento dotaz! Ověření všech očkování trvá někdy delší dobu, kolegyně na recepci nemusí mít v době Vašeho telefonátu dostupné všechny informace a zpravidla to není tak urgentní, aby to nevyčkalo zpracování emailové odpovědi.

Pokud absolvujete očkování na jiném pracovišti, sdělte nám prosím tuto informaci, nejlépe i s uvedením šarže očkovací látky, abychom mohli informace o Vašem očkování udržovat kompletní a aktuální.