Blog

Důsledky zanedbávání „běžných“ zdravotních problémů

Běžně známým faktem je, že proti nemocem lze bojovat buď jejich léčbou nebo předcházením vzniku, tedy prevencí. A i když se člověk cítí zcela zdravý, neměl by prevenci podceňovat, jedná se nenáročný a efektivní způsob péče o zdraví. Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a vysoký cukr jsou dnes vnímány jako běžné a zanedbatelné zdravotní problémy. Jaké jsou ale v době rostoucího výskytu těchto chorob důsledky jejich neléčení?

 

Když nemoc nebolí, ale ohrožuje život

Převážná část lidí se svým zdravotním stavem začíná zabývat ve chvíli, kdy na základě projevů nějakých symptomů zjistí, že něco není v pořádku. Problémem je, že některé nemoci nebolí a po velmi dlouhou dobu se vůbec neprojevují. Prvním příznakem je až vážná klinická příhoda. Typickým příkladem takovéto dnes už běžně rozšířené civilizační choroby je ateroskleróza, nemoc, která se v některých případech rozvíjí zcela bez příznaků a jakýchkoliv zdravotních problémů i desítky let, a přesto znamená vážné zdravotní riziko.

Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a krevní cukr urychlují proces aterosklerózy (kornatění tepen), kdy dochází k poškozování cév postupným ukládáním tuku do jejich stěn, čímž se cévy zužují. Pokud se uvolní krevní sraženina, dojde k úplnému nebo částečnému ucpání tepny a touto tepnou zásobený orgán přestává správně fungovat a odumírá. Jsou-li takto postižené mozkové tepny, jedná se o cévní mozkovou příhodu, vznikne-li takovýto uzávěr na srdeční tepně, jedná se o infarkt myokardu. Následky těchto příhod jsou ve většině případů nevratné.

 

Neléčená hypertenze

Vysoký krevní tlak je jednou z nejčastějších dnešních civilizačních chorob, postihuje téměř 20 % populace. Nebezpečí vysokého tlaku spočívá v projevech. Žádné nejsou. Mnoho lidí tak hypertenzí trpí, ale v důsledku zanedbávání pravidelné prevence o tom ani neví. Vystavují se tak vážnému zdravotnímu riziku a nevědomky podporují proces aterosklerózy.

Je-li při vyšetření zjištěna hodnota krevního tlaku vyšší než 140/90 mmHg, jedná se o arteriální hypertenzi, kterou je potřeba monitorovat a léčit. Přistupuje se ke stabilizaci krevního tlaku na normální hladinu (120/80 až 140/90 mmHg), nasazují se antihypertenziva, léky pro snížení vysokého krevního tlaku. Lékař také formuluje doporučení týkající se omezení rizikových faktorů, kterých by se hypertonik měl držet. Doporučuje se omezit kouření, pití alkoholu, kávy a v jídelníčku omezit množství soli a tuku.

 

Zanedbaná vysoká hladina cholesterolu

Cholesterol je pro lidské tělo nepostradatelný, je základem pro stavbu buněk a produkci hormonů. Důležité je ovšem rozlišit mezi „hodným“ HDL a „zlým“ LDL cholesterolem. HDL odnáší přebytečný cholesterol z buněk do jater a LDL naopak ukládá cholesterol do cév. Nadbytečné množství LDL cholesterolu v krvi stejně jako v případě vysokého krevního tlaku nepůsobí žádné potíže, nepozorovaně ale po desítky let ucpává tepny a zvyšuje pravděpodobnost vzniku klinické příhody v důsledku předčasného rozvoje aterosklerózy.

Vysoký cholesterol je nejčastěji způsoben nevhodným životním stylem – nadměrná konzumace tučné stravy a alkoholu, obezita, kouření a nedostatek pohybu. Je-li zjištěna celková hladina cholesterolu vyšší než 5,2 mmol/l, musí být okamžitě zahájena léčba zaměřena na snížení hladiny LDL cholesterolu. Přistupuje se k úpravě životního stylu – redukce tělesné váhy, omezení příjmu tučných potravin a alkoholu, omezení kouření. Léčbu lze doplnit také léky, kdy se využívá statinů, které snižují tvorbu LDL cholesterolu.

 

Pozor na vyšší hladinu cukru

Diabetes není sám o sobě kardiovaskulárním onemocněním, ale u více než 75 % diabetiků s neléčenou cukrovkou 1. nebo 2. typu dochází předčasně k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi má negativní vliv na vnitřní stranu cév, mnohem rychleji než u zdravého člověka se cévy zanášejí, čímž se výrazně urychluje proces aterosklerózy. Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je 2 až 4x vyšší u osob s neléčeným diabetem než u osob stejného věku bez diabetu.

Diabetes sice bývá diagnostikován od 7 mmol/l, ale už hladina vyšší než normálních 5,6 mml/l znamená při neléčení zdravotní riziko. Přistupuje se ke kompenzaci diabetu, kdy se doporučuje omezit kouření, udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost a věnovat se pohybovým aktivitám. Důraz se klade na zabránění progrese aterosklerózy přísnou kontrolou krevního tlaku a podávání statinů, které zabraňují zanášení cév.

 

Týká se i mladých lidí

Vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a vysoký krevní cukr nejsou problémem pouze starší generace, vyskytují se už i u mladých lidí. Bohužel i člověk do čtyřiceti let věku, který aktivně sportuje, netrpí obezitou, ale kouří a rád si dopřeje tučné jídlo zapité několika deci piva či jiného alkoholu, je ohrožen předčasným výskytem infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody v důsledku aterosklerózy způsobené neléčenými rizikovými faktory.

V případě hlavních příčin aterosklerózy, tedy nemoci, která se nepozorovaně rozvíjí třeba i desítky let, platí, že jedna plus jedna nejsou dvě, ale čtyři. A třikrát jedna nejsou tři, ale devět. Pokud se tedy u jedince vyskytuje více rizikových faktorů najednou, progrese aterosklerózy výrazně akceleruje, zanášení tepen má exponenciální růst a předčasně (již před 40. rokem věku) dochází k velmi vážným zdravotním komplikacím.

 

Jak na prevenci?

Hlavní příčiny aterosklerózy (vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, vysoký krevní cukr) patří mezi nejčastější zdravotní problémy dnešní doby. Kvůli zanedbávání prevence a bezpříznakovému průběhu nemoci bohužel značná část lidí vůbec neví, že tyto rizikové hodnoty nemají v normě. Pokud prevenci vynechávají dlouhodobě, o nemoci se dozví až, když je tzv. „klepne“.

Kdykoliv do té doby je vhodný čas podstoupit preventivní vyšetření, onemocnění včas zachytit a hodnoty tlaku, cholesterolu nebo i cukru co nejrychleji srovnat na zdravou hladinu. Preventivní vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou (na které máte nárok jednou za dva roky) zahrnuje měření těchto hodnot, lze tak zjistit zvýšené hladiny a přistoupit k jejich stabilizaci na normální úroveň. V rámci těchto prohlídek se ale neprovádí ultrazvukové vyšetření velkých tepen, které odhalí aterosklerózu a především to v jaké fázi nemoc je. Jedná se o v podstatě jednoduché vyšetření, které nezatěžuje organismus a lze jej kdykoliv opakovat.

Prevence by v ideálním případě měla obsahovat jak měření rizikových hodnot, tak i UZV vyšetření. Takové preventivní vyšetření by mělo být v ročním nebo dvouletém intervalu opakováno, aby se srovnáním se staršími výsledky zjistilo, zdali nemoc postupuje, byla zastavena progrese nebo došlo k regresi. Vhodným typem takové prohlídky je Komplexní vyšetření zdravotního stavu.

 

Jak probíhají závažná onemocnění a kdy je vhodný čas na prevenci

se dozvíte v našem názorném videu: