Blog

Chcete se nechat testovat na koronavirus?

V případě zájmu o provedení testu na koronavirus budete potřebovat základní informace k jednotlivým diagnostickým metodám. Pro lepší orientaci hned na začátku je dobré znát inkubační dobu onemocnění, která trvá 2 až 14 dní, a nejčastěji bývá kolem 5 dní.

PCR test

Jedná se o stěr z nosohltanu (nikoliv o vyšetření krve) a následné laboratorní vyšetření prokáže (nebo neprokáže) přítomnost virové nukleové kyseliny (SARS-CoV-2) v odebraném vzorku.

Provádí se při:

  • podezření na probíhající infekci – virus je ve vzorku přítomen brzy po začátku infekce (narozdíl od rychlotestu je možné detekovat v počáteční fázi),
  • ukončování izolace pacientů, kteří byli covid positivní – pacient je považován za vyléčeného po dvou negativních PCR testech provedených v odstupu 24 až 48 hodin a odebírá se zpravidla po 14 dnech,
  • při výjezdu do zahraničí nebo návratu ze zahraničí – je vyžadováno českými nebo některými zahraničními úřady při vstupu do země (nebo je nařízena 14denní karanténa bez provedení PCR testu), test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady (vzor lékařského potvrzení ke stažení); existují výjimky u příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, IZS, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury, kde stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu (nemusejí tedy předkládat ani negativní test), totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin,
  • positivním rychlotestu, ať již v třídě IgG či IgM (viz níže),
  • některé nemocnice provádějí při příjmu tento test pacientům, kteří jsou přijímáni k operaci.

Tento test se provádí na odběrových místech (v Brně je to v areálu Fakultní nemocnice Bohunice) a k provedení tohoto testu je nutné vystavení žádanky od praktického lékaře nebo od hygienické služby. Některé odběrová místa v ČR nabízí tento test i samoplátcům (v Brně je to v areálu Fakultní nemocnice Bohunice a dále společnost Elisabeth Pharmacon).

Výsledek testu je k dispozici zpravidla do 24 hodin (někdy trvá i déle), výsledek nelze získat během pár desítek minut.

 

Rychlotest tzv. RAPID test

Jedná se o vyšetření krve, ve kterém se detekuje (případně nedetekuje) přítomnost protilátek proti koronaviru, a to ve třídě IgM (tzv. časné protilátky – lze je zjistit přibližně od 10. dne po začátku infekce) a ve třídě IgG (tzv. paměťové protilátky – objevují se později jak 10. den a delší dobu přetrvávají).

Tento test nezachytí časnou infekci. Protilátky v prvních dnech infekce nejsou detekovatelné, naopak mohou být positivní i v době, kdy pacient již infekční není.

Vyšetření trvá cca 10 minut a provádí se z krve (zpravidla malé množství krve z prstu). Může být provedeno zdravotní sestrou přímo v ambulanci.

Provádí se při:

  • ukončení karantény u jedinců, kterým byla karanténa nařízena (ale nebyl u nich průkaz positivity PCR metodou), tedy např. při návratu ze zahraničí,
  • u pracovníků sociálních služeb apod. institucí v pravidelných intervalech.

Pokud je výsledek positivní, ať již ve třídě IgG nebo IgM nebo v obou třídách, následuje umístění do karantény a odeslání pacienta na test metodou PCR.

 

Vyšetření žilní krve

Nabízí některé laboratoře, které jsou schopny stanovit hladinu protilátek IgG a IgM v žilní krvi. Jedná se o přesnější vyšetření než rychlotest, které však trvá delší dobu (cca 1 den). Vhodné pro ty, ktěří chtějí zjistit, jestli mají protiolátky proti onemocnění.