Blog

BMI neboli Body Mass Index

 

Body Mass Index neboli BMI je nejběžnějším diagnostickým nástrojem, který se používá k hodnocení nadváhy a obezity u dospělých.

Stačí vydělit svou tělesnou hmotnost v kilogramech výškou v metrech na druhou. Pokud je výsledek nižší než 18,5, značí to podváhu, hodnota do 24,9 značí normální hmotnost, do 29,9 nadváhu a od 30 obezitu (do 34,9 obezitu I.stupně, do 39,9 obezitu II.stupně a nad 40 morbidní obezitu).

 

BMI nehodnotí skutečné složení těla.

BMI má však několik úskalí například nezohledňuje pohlaví a etnikum. Dalším problémem BMI je, že nerozlišuje svalovou a tukovou tkáň. Někteří sportovci mohou mít vyšší tělesnou hmotnost, ale nikoliv vlivem nadměrné tukové tkáně nýbrž svalové. Jedinci s nadměrným množstvím svalové hmoty tak mohou být chybně zařazeni mezi obézní. Zatímco málo aktivní lidé s podprůměrným množstvím svalové hmoty a nadměrným množstvím tukové tkáně tak mohou uniknout pozornosti.

 

Použití BMI může být problematické také u starších lidí. StÁrnutím dochází k přirozenému poklesu svalové hmoty a naopak k nárůstu tukové. Tělesná hmotnost se tak mění jen mírně a BMI může paradoxně ukazovat normální hmotnost nebo jen nadváhu. Ve skutečnosti však může být přítomno vysoké procento tělesného tuku.

 

BMI nehodnotí množství tělesného tuku, přičemž právě s nadměrným hromaděním tělesného tuku je spojována řada zdravotních problémů.

 

Spíše než na hodnotu BMI bychom se měli při diagnostice obezity zaměřit na procentuální zastoupení tělesného tuku. Obecně se má za to, že množství tělesného tuku ≥ 25 % u mužů a ≥ 35 % u žen značí obezitu. K jeho zjištění se nejčastěji využívá bioimpedanční přístroj, který je součástí většiny nutričních poraden, a denzitometrický přístroj (DXA), který se využívá především pro výzkumné účely. Bioimpedanční váhu si lze v současné době koupit za pár tisíc korun i domů, avšak v nižší kvalitě a s nižší přesností.

 

Pokud byste s námi chtěli probrat Vaše BMI, % tuku v těle nebo stravování, určitě se na nás neváhejte obrátit!