Blog

8 důvodů proč nechodit k doktorovi

Málo lidí chození po doktorech vyhledává. Ať už mají nějaký zdravotní problém (chřipku, akutní zranění, apod.), mají jít na vyšetření ke specialistovi nebo na preventivní prohlídku. Důvodů proč se do lékařské ordinace nevydat lze najít celou řadu. Následující patří mezi nejčastější, některé jsou běžnými neduhy českého zdravotnictví a jiné plynou z prostého nepochopení významu návštěvy lékaře.

 

Jsem zdravý

Ano, to můžete být. Neznamená to ovšem, že byste preventivní prohlídku měli vynechat. Existuje totiž několik nemocí (např. rakovina tlustého střeva), které po dlouhou dobu nemají viditelné příznaky a v takových případech je včasná diagnostika a zahájení vhodné terapie pro úspěšnou léčbu klíčová.

Rozsah preventivních prohlídek u praktického lékaře hrazených ze zdravotního pojištění nabízí ovšem pouze značně omezený rámec vyšetřovacích metod pro zjištění toho, jestli je člověk opravdu zdravý. Komplexní vyšetření zdravotního stavu (obsahující ultrazvuk, 20 krevních testů, zátěžové EKG, atd.) na naší klinice dává velice detailní obrázek o zdravotním stavu člověka tak, aby bylo možné včas zachytit počínající vážné (často nádorové) onemocnění.

 

Zabírá to moc času

V čekárnách to většinou vypadá, jakoby se k doktorovi všichni rozhodli jít právě teď. Je to dáno ordinačními hodinami. Praktičtí lékaři je mají nastavené, jak jim to vyhovuje. Rostoucímu počtu pacientů odpovídá nárůst kapitačních plateb (ty lékaři připadají za registrovaného nikoliv ošetřeného pacienta) a klesá motivace trávit čas v ordinaci. Nikdo Vám tak nezaručí, jak dlouho bude návštěva trvat, máte na ni ale ze zákona nárok a nemusíte si brát v práci dovolenou. Péči o zdraví se ale vyplatí čas věnovat.

Řešením je odměňování lékařů pevnou částkou, která není závislá na počtu registrovaných pacientů a stanovení ordinačních hodin, které budou respektovat požadavky pacientů. A to lze v soukromém sektoru. Proto máme ordinační hodiny dostatečně široké tak, aby bylo možné lépe organizovat čas pro návštěvu lékaře.

 

Nechci nikoho zbytečně otravovat

Schválně se zkuste lékaře zeptat, jestli ho svoji návštěvou otravujete. Pokud Váš problém není absurdita typu záděry na palci, určitě Vám odpoví, že ne. I kdyby to myslel jen ze slušnosti, je si moc dobře vědom, že včasné zachycení nemoci zabere mnohem méně času než léčba rozvinuté choroby. A konec konců je to jeho práce a bez pacientů nejsou ani peníze.

 

Stejně mi nic neřekne

Lékaři jsou odborníci se vzděláním a většinou i několikaletou praxí. Pokud máte zdravotní problém, lékař jej odhalí. Pokud na prohlídce dojde k nálezu nějaké choroby, určitě Vám to lékař nezatají a bude Vás léčit. Pokud nic nenajde a vy jste opravdu zdraví, máte důvod k radosti. A kdo by nechtěl slyšet, že je s ním všechno v pořádku?

 

Budou mě potom posílat po dalších doktorech

Pokud to je opravdu potřeba, tak se návštěvě dalšího pracoviště nevyhnete. „Přehazování“ pacientů je častým neduhem českého zdravotnictví. Specialisté jsou odměňováni za množství provedených výkonů, řídí se proto pravidlem „jednou ty mně, podruhý já tobě“. Pacienty tak posílají svým známým na téměř zbytečná vyšetření a bohužel i na vzdálená pracoviště.

Problém opět tkví v jádru systému odměňování lékařů ve státním zdravotnictví a ke změně jen tak nedojde. Příkladem může být fungování naší kliniky – všechny specializace jsou pod jednou střechou a jejich spolupráce není závislá na vidině tučnějších plateb za vykázané výkony, ale na potřebách pacienta. Klientům programů nadstandardní dlouhodobé lékařské péče jsme schopni zajistit specialisty téměř všech odborností v dohodnutý termín u nás na klinice.

 

Nechci vědět, co mi je

Strčit hlavu do písku a čekat není nikdy řešení. V případě zdravotních problémů to platí dvojnásob. A to i u zdánlivě zanedbatelných problémů. Pokud Vás tedy něco pobolívá, není dobré to podceňovat a za doktorem se vypravit. Takové bolesti zad mohou přerůst z potíží při obouvání bot do vážného omezení pohyblivosti, kde už nezabere rehabilitační cvičení, ale pouze chirurgický zákrok.

 

Nelíbí se mi tam

Zdravotnictví nemá peněz na rozdávání. Tomu samozřejmě odpovídá stav některých nemocnic a poliklinik. Samozřejmě nelze dávat přímou úměru prostorám a kvalitě poskytované péče. Klíčové jsou znalosti lékaře a kvalita přístrojového vybavení, které je důležité pro kvalitní diagnostiku.

České zdravotnictví je ohromný kolos, kterým protéká velké množství peněz. Není lehké s nimi hospodařit, ale kdyby na ministerstvu byl někdo, kdo to opravdu umí, nemocnice by vypadali jinak. Tento problém se naší kliniky netýká. Nečekáme, co nám ministerstvo přidělí a vybavení si pořizujeme sami. Věříme, že spolu s kvalitními lékaři a špičkovým diagnostickým vybavením je pro spokojenost pacienta důležitá i atmosféra a příjemné prostředí.

 

Nějak jsem k tomu nedostal

Odhodlat se k návštěvě lékaře je prvním krokem a často také nejtěžším. Když člověka nic netíží, tak si na návštěvu lékaře ani nevzpomene. I když si člověk uvědomuje důležitost preventivních prohlídek, nikdo jej k nim nenutí a počáteční odhodlání se postupně odsouvá, až se nakonec vytratí.

Řešením toho problému je objednání pacienta na pevný termín. Takové objednávání by lékařům a sestrám přidávalo další administrativu a nebylo by efektivní. Na naší klinice je objednávání řízeno recepcí, se kterou lze komunikovat telefonicky i e-mailem a objednací termíny jsou velmi krátké.

 

Problémy českého zdravotnictví jdou ruku v ruce s těmi, které plynou z neznalosti či téměř ignorace problematiky péče o zdraví. A výsledkem je fakt, že lidé k lékaři jednoduše nechtějí chodit. Na lepší časy se stále neblýská. Řešení ale existuje. Takové řešení, které umožňuje lékaři dělat medicínu tak, jak má vypadat. S dostatkem času na každého pacienta a vybavením, které umožňuje diagnostikovat a léčit a ne rozesílat pacienty po specialistech a čekat s čím a kdy se vrátí. Řeč je o přímo hrazené zdravotní péči, soukromém zdravotním sektoru, kam lidé nebudou chodit neradi.