Na péči o pacienty se dále podílí kolektiv sester i administrativních pracovníků

Sesterský tým

 

Recepční

 

Marketingová komunikace kliniky