Borelioza

MUDr. Michal Zavadil

O této nejčastější antropozoonoze, tj. nemoci přenášené ze zvířat na člověka, se mezi veřejností ví, rozhodně to není nemoc neznámá. Obavy z každého přisátého klíštěte na straně jedné, neodhalená borelioza s rozvojem všech možných komplikací na straně druhé vypovídají o míře znalostí resp. neznalostí o této nemoci mezi laickou, mnohdy i zdravotnickou veřejností.

Původce
Boreliozu (lymeskou nemoc) způsobují bakterie- Borrelie(burgdorferi, garinii, afzelii). V jejich životním cyklu hrají zásadní úlohu klíšťata a vedle klíšťat patří k hlavním rezervoárům různí hlodavci a práci. V klíšťatech dochází k pomnožení borelií a klíšťata sající krev různým živočichům přenášejí borelie na své hostitele. U hlodavců obvykle k rozvoji onemocnění nedochází, u psů i koní může borelioza proběhnout podobně jako u lidí.

Klinické příznaky
Při infekci borelií se borelie pomnoží v místě vstupu do organismu- charakteristické je zarudnutí v místě přisátí klíštěte. Kožní formy boreliozy jsou nejčastější a jsou snáze léčitelné. Obvykle následují do 2 týdnů po přisátí klíštěte, ale mohou vzniknout i až po několika měsících.

Při neléčeném průběhu se během týdnů až měsíců borelie šíří v organismu a jsou schopny uchytit se v centrálním i periferním nerovovém systému, kloubech, srdečním svalu event. i jinde. V některém z těchto orgánů potom mohou borelie dlouhodobě přežívat.

Vedle kožního postižení se můžeme setkat s projevy postižení kloubů a pohybového aparátu – artralgie – bolesti kloubů příp. svalů, často spojené s únavou, někdy i teplotami. V pozdějším průběhu přechází bolesti kloubu – artralgie – do artritidy – kloubního zánětu, projevujícího se otokem kloubu, omezením hybnosti a přetrvávající bolestivostí. Nejčastěji bývá postižen kolenní kloub, méně často drobné klouby ruky či nohy.

Neuroboreliozou rozumíme postižení nervového systému touto nemocí. V klinickém obraze můžeme diagnostikovat známky meningitidy (zánětu mozkových blan), není však vždy pravidlem. Může probíhat i pod obrazem obrny lícního nervu. příp. imitovat známky útlaku periferních nervů v průběhu páteřního kanálu.

Velmi vzácné je postižení srdce s poruchami srdečního rytmu či známkami zánětu srdečního svalu (myokarditida).

Diagnostika
Celou řadu bakteriálních infekcí diagnostikujeme jednoznačně průkazem konkrétních bakterií v místě výskytu klinických potíží. Např. při močové infekci nacházíme v 1 mililitru moči více jak sto tisíc bakterií a tyto bakterie lze jednoduše během 48 hodin přesně identifikovat včetně jejich citlivosti vůči jednotlivým antibiotikům. Podobně je tomu např. při zánětech dýchacích cest, kdy z odebraného sekretu kultivací získáme konkrétního „pachatele“ tohoto zánětu.

Při potvrzení borelií nelze takto jednoduše prokázat přítomnost borelií. Jejich kultivace je laboratorně velmi náročná, trvá několik týdnů (na rozdíl od 1-2 denní kultivace běžných bakterií) a i odběr vzorků je složitější. Využívá se pro průkaz v mozkomíšním moku při známkách postižení centrálního nervového systému, při kožních formách boreliozy resp.podezření na ni nelze tento přímý důkaz provést.

Diagnostika lymeské boreliozy vychází z klinického nálezu a laboratorních metod – prokazují se zvýšené hladiny protilátek proti těmto bakteriím v krvi (na rozdíl od většiny ostatních bakteriálních nemocí – tam prokazujeme přímo bakterie !). Protilátky třídy IgM se tvoří nejdříve v 3.-5. týdnu infekce (a proto nemá cenu brát krevní vzorek dříve než po této době) a v závislosti na úspěšnosti léčby postupně klesají, protilátky třídy IgG stoupají později a zvýšená hladina přetrvává velmi dlouho - je to paměťová stopa v organismu po setkání s boreliemi.

Léčba boreliozy je antibiotická, je nejúčinnější v prvním - kožním stadiu. Na rozdíl od obvyklých bakteriálních infekcí bývá doba léčby o něco delší, zpravidla 2-3 týdny. Dojde-li k rozvoji dalších stupňů boreliozy (postižení kloubů, centrálního nervového systému), je léčba antibiotiky podstatně delší a náročnější a mnohdy i méně úspěšná. Průnik antibiotik do některých částí těla bývá špatný, borelie navíc využívají různých mechanismů jak zabránit účinnému antibiotickému působení.

Borelioza je nemoc zákeřná, umí závažným způsobem poškodit pacienta. Je třeba na ni myslet, i když někdy chybí jednoznačný údaj o přisátí klíštěte.
Na druhé straně, vzhledem k počtu přisátých klíšťat nelze odebrat každému pacientovi krev na stanovení protilátek. Chybí-li jakýkoliv klinický obraz, není to ani účelné.
Náklady na stanovení hladiny protilátek u jednoho pacienta cca 2500 - 3000 Kč.