Preventivní vyšetření plic

Popis vyšetření:
Jedná se o preventivní vyšetření plic a plicních funkcí. Cílem vyšetření je zachytit případný vznik zhoubného nádoru nebo rozvoj chronické obstruktivní plicní choroby a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči. 

Pro koho je vyšetření určeno?
Vyšetření by měli podstoupit především:

  • klienti, kteří mají v rodině výskyt plicných onemocnění
  • kuřáci
  • klienti, kteří jsou v ohrožení vznikem plicních chorob z jiného důvodu
Vyšetření zahrnuje: Cena
RTG plic 2 projekce, spirometrie, krevní odběr – krevní obraz, sedimentace, plicní onkomarkery (CYFRA, CEA) 3 800 Kč


Bohužel neexistuje jednoduchá nezatěžující možnost vyšetření plic bez RTG snímku, který nadále zůstává jednou z hlavních diagnostických metod plicních patologií.

Spirometrie umožňuje stanovit případné funkční postižení plic, krevní testy nepřímo vypovídají o možné plicní patologii.

Jak to probíhá a jaká je doba vyšetření?
Vyšetření je zpravidla rozděleno do dvou návštěv:

průběh první návštěvy: trvá cca 20 - 30 minut, je potřeba přijít na lačno se vzorkem ranní moče
1. anamnéza – pohovor lékaře s klientem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. krevní odběr, rentgen
4. občerstvení
5. odchod domů

průběh druhé návštěvy: trvá cca 20 minut
1. předání lékařské zprávy – konzultace, doporučení dalších léčebních postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

​V případě potřeby je možné je možné vyšetření včetně předání lékařské zprávy absolvovat v jednom dni naráz. Záleží na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?
Součástí vyšetření plic je odběr krve a moči. Aby nebyla tato vyšetření zkreslena, je třeba, abyste 24 hodin před odběrem krve nepožívali alkoholické nápoje, 18 hodin před odběrem nekonzumovali větší možství tučných jídel. Odběr krve je třeba uskutečnit v ranních či dopoledních hodinách nalačno! Nejvhodnější dobu odběru krve stanovíme rovněž po vzájemné domluvě. Dále je k vyšetření nutné přinést vzorek ranní moče (tj. z prvního močení po probuzení) – střední proud do speciální zkumavky, kterou Vám předem vydáme.

Hledáte inspiraci na dárek?

Máte zájem o preventivní vyšetření plic?