Preventivní vyšetření jater

Popis vyšetření:
Jedná se o preventivní vyšetření jater a jejich funkce. Cílem vyšetření je zachytit případné poškození jater a zajistit včasnu a účelnou léčebnou péči.

Pro koho je vyšetření určeno?
Vyšetření by měli podstoupit především ti, u kterých je pravděpodobnost poškození jater z těchto důvodu:

  • infekčního onemocnění (mononukleoza, hepatitidy)
  • nadměrným užíváním léků, alkoholu
Vyšetření zahrnuje: Cena
UZV jater, žlučového systému, slinivky, krevní odběr – krevní obraz, sedimentace, jaterní testy, ALP, amylázy, tukový soubor, koagulace - aptt 3 500 Kč


Jak to probíhá a jaká je doba vyšetření?
Vyšetření je zpravidla rozděleno do dvou návštěv:

průběh první návštěvy: trvá cca 20 - 30 minut, je potřeba přijít na lačno se vzorkem ranní moče
1. anamnéza – pohovor lékaře s klientem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. krevní odběr, UZV vyšetření
4. občerstvení
5. odchod domů

průběh druhé návštěvy: trvá cca 20 minut
1. předání lékařské zprávy – konzultace, doporučení dalších léčebních postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

​V případě potřeby je možné je možné vyšetření včetně předání lékařské zprávy absolvovat v jednom dni naráz. Záleží na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?
Součástí vyšetření jater je odběr krve a moči. Aby nebyla tato vyšetření zkreslena, je třeba, abyste 24 hodin před odběrem krve nepožívali alkoholické nápoje, 18 hodin před odběrem nekonzumovali větší možství tučných jídel. Odběr krve je třeba uskutečnit v ranních či dopoledních hodinách nalačno! Nejvhodnější dobu odběru krve stanovíme rovněž po vzájemné domluvě. Dále je k vyšetření nutné přinést vzorek ranní moče (tj. z prvního močení po probuzení) – střední proud do speciální zkumavky, kterou Vám předem vydáme.

Hledáte inspiraci na dárek?

Máte zájem o preventivní vyšetření jater?