Prevence pro ženy

Popis vyšetření:
Jedná se o preventivní vyšetření pro ženy, které je zaměřeno na nemoci vyskytující se u žen. Nejčastěji se jedná o tyto tři typy diagnóz:

  • porucha štítné žlázy, zpočátku subklinická bez zjevných projevů
  • anemie, způsobená nadměrnými ztrátami při menstruačním krvácení
  • zhoubný nádor prsou, který se bohužel vyskytuje již od značně mladých věkových kategorií a není podchycován v rámci mamografického screeningu (ten je určen až ženám nad 45 let věku)

Cílem vyšetření je zachytit případné anomálie a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči.

Pro koho je vyšetření určeno?
Vyšetření by měly podstroupit ženy všech věkových kategorií.
 

Vyšetření zahrnuje: Cena
preventivní UZV vyšetření prsou a štítné žlázy, krevní odběr: krevní obraz, sedimentace, TSH (štítná žláza), Ca 125 – (onkomarker ovaria), železo 4 200 Kč


Jak to probíhá a doba vyšetření?
Vyšetření je rozděleno zpravidla do dvou návštěv:

průběh první návštěvy: trvá cca 20 - 30 minut, je potřeba přijít na lačno, se vzorkem ranní moče
1. anamnéza – pohovor lékaře s klientem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. krevní odběr, ultrazvuk
4. občerstvení
5. odchod domů

​průběh druhé návštěvy: trvá cca 20 minut
1. předání lékařské zprávy – konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

​V případě potřeby je možné je možné vyšetření včetně předání lékařské zprávy absolvovat v jednom dni naráz. Záleží na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?
Součástí vyšetření je odběr krve a moči. Aby nebyla tato vyšetření zkreslena, je třeba, abyste 24 hodin před odběrem krve nepožívali alkoholické nápoje, 18 hodin před odběrem nekonzumovali větší množství tučných jíde. Odběr krve je třeba uskutečnit v ranních či dopoledních hodinách nalačno! Nejvhodnější dobu odběru krve stanovíme rovněž po vzájemné domluvě. Dále je k vyšetření nutné přinést vzorek ranní moče (tj. z prvního močení po probuzení) – střední proud do speciální zkumavky, kterou Vám předem vydáme.

Hledáte inspiraci na dárek?

Máte zájem o vyšetření pro ženy?