Prevence pro muže

Popis vyšetření:
Jedná se o preventivní urologické vyšetření pro muže, kdy v rámci vyšetření je možné cíleně vyšetřit močový systém a prostatu. Cílem vyšetření je zachytit případné existující známky počínajícího nádorového onemocnění a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči.

Pro koho je vyšetření určeno:
Rakovina prostaty se v časném stadiu obvykle neprojevuje žádnými obtížemi. Časný záchyt je tak možný jen při preventivním vyšetření. Preventivní vyšetření by měli podstoupit především muži:

  • starší 40 let, přičemž riziko se zvyšujícím věkem stoupá
  • u kterých byla rakovina prostaty diagnostikována v rodině​
     
Vyšetření zahrnuje: Cena
UZV močového systému – ledviny, močových měchýř, prostata, varlata, odběr PSA, vyšetření moči vč. kultivace 3 500 Kč


Jak to probíhá a jaká je doba vyšetření?
Vyšetření je zpravidla rozděleno do dvou návštěv:

průběh první návštěvy: trvá cca 30 – 45 minut, je nutné přijít nalačno se vzorkem ranní moči.
1. anamnéza – pohovor lékaře s klientem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. krevní doběr, ultrazvuk
4. občerstvení
5. odchod domů

průběh druhé návštěvy: trvá cca 20 minut
1. předání lékařské zprávy – konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé lékařské péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

​V případě potřeby je možné je možné vyšetření včetně předání lékařské zprávy absolvovat v jednom dni naráz. Záleží na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?
Součástí vyšetření je odběr krve a moči. Aby tato vyšetření nebyla zkreslena, je potřeba, abyste 24 hodin před odběrem krve nepožívali alkoholické nápoje, 18 hodin před odběrem nekonzumovali větší množství tučných jídel. Odběr krve je třeba uskutečnit v ranních či dopoledních hodinách nalačno! Nejvhodnější dobu odběru krve stanovíme rovněž po vzájemné domluvě. Dále k vyšetření je nutné přinést vzorek ranní moči (tj. z prvního močení po probuzení) – střední proud do speciální zkumavky, kterou Vám předem dáme.

Hledáte inspiraci na dárek?

Máte zájem o vyšetření pro muže?