Kardiovaskulární prevence

Popis vyšetření:
Jedná se o podrobné preventivní vyšetření kardiovaskulárního aparátu. Cílem vyšetření je zachytit případné onemocnění kardiovaskulárního systému a zajistit včasnou a účelnou léčebnou péči při počínajících či rozvinutých fázích onemocnění. Vyšetření však nestanovuje anaerobní práh a není určené sportovcům pro ladění optimálního tréninkového a zátěžového režimu!

Pro koho je vyšetření určeno?
Vyšetření by měli podstoupit především:

 • klienti se zvýšením rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění (v rodinné anamneze cévní mozková příhoda či srdeční infarkt; u rodičů ve věku do 50 let zjištěná cukrovka, vysoký tlak, obezita, kouření, porucha metabolismu tuků u nich samotných)
 • klienti mladšího věku – aktivní sportovci s výraznou fyzickou zátěží v rámci svých sportovních aktivit, s cílem včas podchytit případné kardiovaskulární onemocnění a předejít riziku akutního srdečního selhání při zátěži
 • klienti, kteří se chtějí věnovat aktivitám, při kterých by mohlo při jakékoliv poruše kardiovaskulárního systému dojít k závažným život ohrožujícím komplikacím (potápění, vysokohorská turistika...)
   
Vyšetření zahrnuje: Cena
 • krevní odběry
  • funkce jater
  • funkce ledvin
  • cholesterol a další tuky
  • glykemie (krevní cukr)
  • krevní obraz
  • sedimentaci krve
 • vyšetření moči vč. mikroalbuminurie
 • klidové a zátěžové EKG (ergometrie)
 • ECHO srdce
 • stanovení kardiovaskulárního rizika
7 900 Kč


Jak to probíhá a jaká je doba vyšetřeni?
Vyšetření je zpravidla rozděleno do dvou návštěv:

průběh první návštěvy: trvá cca 30 minut, je potřeba přijít na lačno, se vzorkem ranní moče
1. anamnéza – pohovor lékaře s klientem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. krevní odběr
4. občerstvení
5. odchod domů

průběh druhé návštěvy: trvá cca 30 minut, je nutné si s sebou vzít oblečení a pevnou obuv na zátěžový test na rotopedu a hygienické potřeby (ručník, mýdlo)
1.  zátěžový test – při zátěžovém testu je s Vámi kardiolog a zdravotní sestra
2.  po zátěžovém testu –  máte k dispozici sprchový kout a následně občerstvení
3.  předání zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

​V případě potřeby je možné vyšetření včetně předání lékařské zprávy absolvovat v jednom dni naráz. Záleží na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?
Součástí vyšetření je odběr krve i moči. Aby nebyla tato vyšetření zkreslena, je třeba, abyste 24 hodin před odběrem krve nepožívali alkoholické nápoje, 18 hodin před odběrem nekonzumovali větší možství tučných jídel. Odběr krve je třeba uskutečnit v ranních či dopoledních hodinách nalačno! Nejvhodnější dobu odběru krve stanovíme rovněž po vzájemné domluvě. Dále je k vyšetření nutné přinést vzorek ranní moče (tj. z prvního močení po probuzení) – střední proud do speciální zkumavky, kterou Vám předem vydáme.

Vzhledem k určité fyzické zátěži při ergometrii není vhodné provádět vyšetření při akutním onemocněním (chřipka, nachlazení apod.). V tomto případě je vhodné vyšetření o 3 týdny odložit. K tomuto vyšetření si s sebou vezměte sportovní oblečení, obuv, hygienické potřeby (ručník, mýdlo). V případě pravidelného užívání léků konzultujte s našim lékařem o jejich event. dočasném vynechání před námahovým testem.

 


Hledáte inspiraci na dárek?

Máte zájem o Kardiovaskulární prevenci?