Komplexní vyšetření zdravotního stavu - Simple

Komplexní vyšetření zdravotního stavu Simple je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení. Vyšetření v rozsahu Simple je vhodné pro klienty do 30 let věku.


Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

Vyšetření se provádí celé naráz v rámci jedné návštěvy za přibližně 2 hodiny.

Průběh preventivního vyšetření:

​Trvá cca 120 minut, je potřeba přijít na lačno, se vzorkem ranní moče.
1. anamnéza – pohovor s lékařem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. laboratorní odběry (krev, moč)
4. ultrazvuk
5. občerstvení
6. klidové EKG
7. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, záleží pouze na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

Vyšetření zahrnuje:

 • Krevní odběry

  +

    Funkce ledvin a vnitřní prostředí  

  Sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe
  V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu.
  Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění - dnu.
  Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti - anemie.


    Funkce jater  

  ALT, AST, GMT, bilirubin
  Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.


    Cholesterol a další tuky  

  Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
  Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy.
  Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév - ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.


    Glykemie  

  Glykemie (krevní cukr)
  Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.


    Krevní obraz  

  Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.


    Zánětlivá aktivita  

  FW (sedimentace = sedlivost červených krvinek)
  Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu - infekčního i neinfekčního původu.


    Funkce štítné žlázy u žen  

  TSH (thyreostimulační hormon)
  Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.

   

 • Ultrazvukové vyšetření

  +

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání: dle rozsahu max. 30 minut.

  • Břišní a pánevní orgány
 • EKG

  +

   

 • RTG plic

  +

  Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.

  Doba trvání: 10 minut.
   

Co na Komplexní vyšetření říkají naši klienti?


 


Máte zájem o Komplexní lékařské vyšetření?