Komplexní vyšetření zdravotního stavu - Optimal

Komplexní vyšetření zdravotního stavu Optimal je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení. Vyšetření v rozsahu Optimal je vhodné pro klienty nad 30 let věku.


Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

Vyšetření lze provést celé naráz za 2 hodiny, zpravidla ale bývá rozděleno do dvou návštěv:

Průběh první návštěvy:

Trvá cca 30 - 45 minut, je potřeba přijít na lačno, se vzorkem ranní moče

1. anamnéza – pohovor s lékařem

2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku

3. laboratorní odběry (krev, moč)

4. ultrazvuk

5. občerstvení

6. odchod domů


Průběh druhé návštěvy:

​Trvá cca 30 - 45 minut, je vhodné si vzít s sebou pevnou obuv a sportovní oděv na zátěžový test.
​1. zátěžový test – při zátěžovém testu je s Vámi kardiolog a zdravotní sestra
2. po zátěžovém testu máte k dispozici sprchový kout a občerstvení
3. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, popř. absolvovat vyšetření v jenom dni naráz za cca 2 hodiny. Je to na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

Vyšetření zahrnuje:

 • Krevní odběry

  +

    Funkce ledvin a vnitřní prostředí  

  Sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe
  V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu.
  Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění - dnu.
  Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti - anemie.


    Funkce jater  

  ALT, AST, GMT, bilirubin
  Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.


    Cholesterol a další tuky  

  Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
  Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy.
  Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév - ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.


    Glykemie  

  Glykemie (krevní cukr)
  Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.


    Krevní obraz  

  Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.


    Zánětlivá aktivita  

  FW (sedimentace = sedlivost červených krvinek)
  Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu - infekčního i neinfekčního původu.


    Funkce štítné žlázy u žen  

  TSH (thyreostimulační hormon)
  Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.


    Streptokoková infekce  

  ASLO (antistreptolysin)
  Informuje o hladině protilátek proti streptokokům (= druh bakterií), kterými se tělo brání přítomnosti těchto mikroorganismů. Jelikož protilátky mohou napadat i vlastní lidskou tkáň (ledviny, plíce, srdce), bývá trvale zvýšená hladina indikací k odstranění krčních mandlí.


    Krevní srážlivost  

  Aptt (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
  Informuje o jednom z parametrů velmi složitého procesu krevní srážlivosti. Prodloužení tohoto času (hodnota se udává v sekundách) bývá u jedinců s poruchou krevní srážlivosti.


    Nádor prostaty  

  PSA (prostatický specifický antigen)
  Informuje o hladině jednoho z používaných tumormarkerů - v přítomnosti nádorových buněk prostaty se hladina PSA zvyšuje. U žen se nestanovuje.


    Nádor zažívacího traktu  

  CEA (karcinoembryonální antigen)
  Informuje o hladině tumormarkeru, jehož hodnota stoupá při nádorových onemocněních zažívacího traktu a plic.

 • Stanovení kardiovaskulárního rizika

  +

  Jedná se o kvantifikované vyhodnocení jednotlivých parametrů (laboratorní, fyziognomické, anamnestické návyky), které umožňuje stanovení rizika výskytu závažných kardiovaskulárních komplikací.

   

 • Ultrazvukové vyšetření

  +

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání: dle rozsahu max. 45 minut.

  • Břišní a pánevní orgány
  • Štítná žláza
  • Velké tepny
 • EKG

  +

   

 • RTG plic

  +

  Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.

  Doba trvání: 10 minut.

  ​​​

 • Mamografické vyšetření

  +

  Rentgenové vyšetření speciálním RTG přístrojem (mamograf) pro věkovou hranici nad 45 let. Do této věkové hranice se využívá spíše ultrazvukového vyšetření, příp. se obě metody mohou kombinovat.

  Doba trvání cca 15 minut.

   

 • Ergometrie - zátěžová křivka EKG

  +

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během definované zátěže a umožňuje tak zjistit poruchy srdeční činnosti, které se v klidu diagnostikovat nedají.

  Doba trvání: 20 minut.

   

Co na Komplexní vyšetření říkají naši klienti?Máte zájem o Komplexní lékařské vyšetření?