Komplexní vyšetření zdravotního stavu - Exclusive

Komplexní vyšetření zdravotního stavu Exlusive je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení. Jedná se o velmi rozsáhlou lékařskou prohlídku pro zájemce bez věkového rozlišení.


Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

Vyšetření lze provést celé naráz za 2 hodiny, zpravidla ale bývá rozděleno do dvou návštěv:

  Průběh první návštěvy: trvá cca 30 - 45 minut, je potřeba přijít na lačno, se vzorkem ranní moče
1. anamnéza – pohovor s lékařem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. laboratorní odběry (krev, moč)
4. ultrazvuk
5. občerstvení
6. odchod domů

  Průběh druhé návštěvy: trvá cca 30 - 45 minut, je vhodné si vzít s sebou pevnou obuv a sportovní oděv na zátěžový test.
​1. zátěžový test – při zátěžovém testu je s Vámi kardiolog a zdravotní sestra
2. po zátěžovém testu máte k dispozici sprchový kout a občerstvení
3. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, popř. absolvovat vyšetření v jenom dni naráz za cca 2 hodiny. Je to na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

Vyšetření zahrnuje:

 • Krevní odběry

  +

  Funkce ledvin a vnitřní prostředí

  sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe
  V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu.
  Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění - dnu.
  Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti - anemie.


  Funkce jater

  ALT,AST,GMT,bilirubin
  Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.


  Cholesterol a další tuky

  Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
  Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy.
  Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév - ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.


  Glykemie

  Glykemie (krevní cukr)
  Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.


  Krevní obraz

  Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.


  Zánětlivá aktivita

  FW(sedimentace-sedlivost červených krvinek)
  Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu - infekčního i neinfekčního původu.


  Funkce štítné žlázy u žen

  TSH (thyreostimulační hormon)
  Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.


  Streptokoková infekce

  ASLO(antistreptolysin)
  Informuje o hladině protilátek proti streptokokům (= druh bakterií), kterými se tělo brání přítomnosti těchto mikroorganismů. Jelikož protilátky mohou napadat i vlastní lidskou tkáň (ledviny, plíce, srdce), bývá trvale zvýšená hladina indikací k odstranění krčních mandlí.


  Krevní srážlivost

  Aptt (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
  Informuje o jednom z parametrů velmi složitého procesu krevní srážlivosti. Prodloužení tohoto času (hodnota se udává v sekundách) bývá u jedinců s poruchou krevní srážlivosti.


  Nádor prostaty

  PSA(prostatický specifický antigen)
  Informuje o hladině jednoho z používaných tumormarkerů - v přítomnosti nádorových buněk prostaty se hladina PSA zvyšuje. U žen se nestanovuje.


  Nádor zažívacího traktu

  CEA(karcinoembryonální antigen)
  Informuje o hladině tumormarkeru, jehož hodnota stoupá při nádorových onemocněních zažívacího traktu a plic.


  Žloutenka B

  HbsAg (australský antigen)
  Informuje o infekci organismu nebezpečnou hepatitidou typu B.


  Krevní skupina


  Revmatická onemocnění - RF

  Informuje o hodnotě parametru ze skupiny autoimunních a revmatických onemocnění, kdy je jeho hodnota zvýšená

 • Stanovení kardiovaskulárního rizika

  +

  Stanovení kardiovaskulárního rizika

  Jedná se o kvantifikované vyhodnocení jednotlivých parametrů (laboratorní, fyziognomické, anamnestické návyky), které umožňuje stanovení rizika výskytu závažných kardiovaskulárních komplikací.

 • Ultrazvukové vyšetření

  +

  Ultrazvukové vyšetření

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání: dle rozsahu max. 45 minut.

  • Břišní a pánevní orgány
  • Srdce
  • Štítná žláza
  • Velké tepny
  • Žíly dolních končetin
  • Varlata u mužů
 • Ekg

  +

   

 • RTG plic

  +

  Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.

  Doba trvání: 10 minut.
  V indikovaných případech.

 • Mamografické vyšetření

  +

  Mamografické vyšetření

  Rentgenové vyšetření speciálním RTG přístrojem (mamograf) pro věkovou hranici cca nad 35-40 let. Do této věkové hranice se využívá spíše ultrazvukového vyšetření, příp. se obě metody mohou kombinovat.

  Doba trvání cca 15 minut.

 • Ergometrie

  +

  Ergometrie - zátěžová křivka EKG

  Zaznamenává křivku srdeční činnosti během definované zátěže a umožňuje tak zjistit poruchy srdeční činnosti, které se v klidu diagnostikovat nedají.

  Doba trvání: 20 minut.


  Denzitometrie - ženy nad 50 let

  Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny( metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí).Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemoci vyšetřovaného orgánu.

  Doba trvání 60 minut.

 • Spirometrie

  +

  Spirometrie

  Analýzou dechových funkcí vyhodnocuje funkci plic.

  Doba trvání: 10 minut.

Co na Komplexní vyšetření říkají naši klienti?Máte zájem o Komplexní lékařské vyšetření?