sk Komplexné preventívne lekárske vyšetrenie

Komplexní vyšetření zdravotního stavu

Popis vyšetření:

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stádiu, kdy jsou léčitelná. Komplexní vyšetření zdravotního stavu je jednorázové preventivní vyšetření, které Vám umožňuje získat velmi podrobné informace o Vašem zdravotním stavu. Kombinací potřebných vyšetřovacích postupů získáme dostatek podkladů pro stanovení případné diagnózy. Po absolvování prohlídky obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku vyšetření a případné další doporučení.

Pro koho je vyšetření určeno?

Komplexní lékařské vyšetření je určeno klientům jakéhokoliv věku, kteří chtějí znát svůj zdravotní stav a mají zájem o své zdraví. Toto vyšetření zdravotního stavu je možné absolvovat v rozsahu Simple, Optimal nebo Exclusive.
Simple – vhodné pro klienty do 30 let věku
Optimal – vhodné pro klienty nad 30 let věku
Exclusive – velmi rozsáhlá lékařská prohlídka, bez věkového rozlišení


Jak vyšetření probíhá a jaká je jeho doba?

Vyšetření lze provést celé naráz za 2 hodiny, zpravidla ale bývá rozděleno do dvou návštěv:

Průběh první návštěvy:

Trvá cca 30 - 45 minut, je potřeba přijít na lačno, se vzorkem ranní moče
1. anamnéza – pohovor s lékařem
2. fyzikální vyšetření – hodnocení zdravotního stavu klienta pohledem, poslechem, poklepem, hmatem, měření krevního tlaku
3. laboratorní odběry (krev, moč)
4. ultrazvuk
5. občerstvení
6. odchod domů

Průběh druhé návštěvy:

​Trvá cca 30 - 45 minut, je vhodné si vzít s sebou pevnou obuv a sportovní oděv na zátěžový test.
​1. zátěžový test – při zátěžovém testu je s Vámi kardiolog a zdravotní sestra
2. po zátěžovém testu máte k dispozici sprchový kout a občerstvení
3. předání závěrečné zprávy, konzultace, doporučení dalších léčebných postupů, případně zahájení trvalé péče v některém z nadstandardních lékařských programů, které nabízíme.

V případě potřeby je možné určité kroky vyšetření vzájemně prohodit, popř. absolvovat vyšetření v jednom dni naráz za cca 2 hodiny. Je to na domluvě mezi klientem a lékařem, tak aby řešení bylo oboustranně vyhovující.

Jak se připravit?

Pro optimální průběh celého komplexního lékařského vyšetření se prosím seznamte s uvedenými Pokyny.

 

 

Co na Komplexní vyšetření říkají naši klienti?Máte zájem o komplexní lékařské vyšetření?