Očkování

Princip očkování vychází z faktu, že pokud se člověk dokáže vyléčit z infekčního onemocnění, znovu se již tímto onemocněním nenakazí, je vůči němu imunní. Očkováním se do organismu vpraví antigenní stimuly, čímž dojde ke spuštění imunitních reakcí a tvorbě protilátek proti dané nemoci. Při styku se skutečným původcem nemoci je lidský organismus připraven jej okamžitě napadnout a zlikvidovat, čímž mu znemožní uchytit se a rozvinout. Antigenním stimulem může být část bakteriální nebo virové struktury nebo oslabené „živé“ infekční organismy, které nezpůsobí nemoc, ale vyvolají dostatečně dlouhou imunitní odpověď. Očkováním se lze chránit proti virovým a bakteriálním nemocem.

V průběhu epidemie jakéhokoliv infekčního onemocnění, proti kterému existuje účinná vakcína, je na očkování již zpravidla pozdě. Imunitní systém potřebuje čas, aby vytvořil dostatečné množství protilátek proti infekci. Očkování je tak dobré přikládat především preventivní význam.

Očkovací kalendář dětí je od narození veden jejich pediatrem, očkování dospělých je ve velké míře závislé na jejich vlastním rozhodnutí a mělo by respektovat jejich způsob života (cestování, atd.).

Naše pracoviště nabízí očkování proti tetanu, chřipce, klíšťové encefalitidě, břišnímu tyfu, hepatitidě A+B, černému kašli, rakovině děložního čípku a dalším nemocem.

Doporučení pro očkování:

 • Každoročně se nechat očkovat proti chřipce
 • V rámci přeočkování proti tetanu zvolit 1x za život smíšenou vakcínu tetanus + černý kašel
 • Hepatitida A+B
 • Klíšťová encefalitida
 • Nad 60 let věku - pneumokoková pneumonie
 • Mladiství – kombinované očkování proti meningitidě (Bexsero + Menveo)
 • Dle individuálního rozhodnutí očkování proti papilomavirům (podle věku, pohlaví, atd.)

V rámci programů dlouhodobé nadstandardní péče mají klienti bezplatně k dispozici očkování proti vybraným nemocem.

 • Tetanus

  +
  očkovací schema: 1. dávka, za 4 - 6 týdnů 2. dávka, za 4 - 6 měsíců 3. dávka, přeočkování po 15 letech, od 60ti let věku po 10 letech.

  S výhodou lze očkovat smíšenou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel) při prvním přeočkování v dospělosti (25 - 30 let) jako prevence přenosu černého kašle na novorozence u budoucích rodičů.
 • Klíšťová encefalitida

  +
  očkovací schema: 1. dávka, za 1 - 3 měsíce 2. dávka, za 5 - 12 měsíců 3. dávka, další přeočkování po 3 letech, dále po 3 - 5 letech
 • Břišní tyfus

  +
  očkuje se 1 dávkou, přeočkování k udržení účinku vždy po 3 letech
 • Meningitis

  +

  Velmi závažné, až smrtící onemocnění postihující zejména mladé pacienty v plném zdraví. Každý rok si bohužel můžeme přečíst smutnou zprávu o úmrtí způsobené zabijákem – meningokokem. Tato bakterie napadá zcela zdravé jedince, šíří se v mladých kolektivech – na diskotékách, táborech a nedá se tomu v podstatě nijak předejít a odhadnout, kdy kde a u koho k této smrtelné infekci může dojít. Nositelem meningokoka jsou zcela zdraví lidé, u nichž kolonizuje tato bakterie sliznici dýchacích cest a při souhře náhod dojde k přenosu a rozvoji infekce na kohokoliv z okolí.

  Kmenů meningokoků bohužel existuje větší množství a jedna vakcína nefunguje zkříženě proti ostatním kmenům – tím je problematika očkování složitější. Nyní je však již k dispozici více vakcín, kterými lze očkování nakombinovat a navodit ochranu proti více kmenům, ať již rozšířeným v Česku či v zahraničí.

  Aktuálně používané vakcíny:

  • Menveo nebo Nimenrix – kmeny A, C, W, Y
  • Bexsero – kmen B

  Očkování doporučujeme zejména mladší populaci (pubescenti, studenti, atd.), a to v kombinaci obou vakcín.

 • Papilomavirus

  +

  Je určeno jako imunizace proti lidskému papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku (v této indikaci tedy určenou pro ženskou část populace), nicméně některé papilomaviry působí i genitální bradavice a kondylomata, což jsou problémy i mužské části populace a z tohoto pohledu mohou i muži profitovat z očkování.

  Snahou je očkovat mladé jedince, kteří ještě nebyli (či potenciálně nebyli) infikováni papilomaviry v rámci pohlavního styku, proto byla vakcína Silgard zařazena do očkovacího kalendáře dívek pod 15 let. Vyhodnocení skutečného efektu se dočkáme patrně až za desítky let, až dorostou očkovaní jedinci do věku, ve kterém bude jasně statisticky průkazný pokles výskyt rakoviny děložního čípku.

  K původní vakcíně Silgard máme nyní již další preparáty (Cervarix, Gardasil), přičemž novější vakcína Gardasil obsahuje více typů papilomavirů a dává širší ochranu proti více serotypům. Cervarix je vakcína určená pouze dívkám resp. ženám, vakcíny Silgard i Gardasil mají indikace rozšířené i pro mužskou část populace – proti genitálním bradavicím a kondylomatům.

  Zatímco u dětí resp. mladistvých je indikace a přínos očkování vcelku jasná, u dospělých jedinců, kteří již mohou být infikováni papilomavirem, je potom přínos spornější.

  Vakcína Silgard obsahuje 4 antigenní genotypy, vakcína Gardasil dokonce 9, z tohoto pohledu lze předpokládat, že i u dospělých má potenciál přispět k ochraně před infekcí a preferenčně by měla být volena polyvalentní vakcína Gardasil u mužů i u žen.

  Kde proběhlo dříve očkování vakcínou Silgard či Cervarix, lze doočkovat i proti zbývajícím typům Gardasilem, a to celé schema.

  Očkovací schema za celé očkování (věk nad 15 let) zahrnuje zpravidla 3 vakcíny.

  Cena očkování:
  Cervarix      1900 Kč/1 dávka
  Gardasil      3350 Kč/1 dávka
  Gardasil 9   4000 Kč/1 dávka

 • Pneumokoková pneumonie

  +

  Závažná infekční komplikace zejména u starších pacientů, pro které představuje tento zápal plic značné riziko. Pro očkování jsou k dispozici 2 odlišné vakcíny, bohužel se špatně nastavenými úhradovými mechanismy a nejasnostmi pro aplikační doporučení. Odborná vakcinologická společnost vydala doporučující stanovisko odlišně od Ministerstva zdravotnictví (my se přikláníme k doporučení vakcinologů, nikoliv ministerských úředníků).

  Pro klienty nad 60 - 65 let je vakcinology doporučena vakcína Prevenar, zatímco MZ a zdravotní pojišťovny hradí vakcínu Pneumo – ta je však určena mladším pacientům, protože protilátková odpověď u starších pacientů je špatná a očkování nefunguje!

  Problém je v ceně, která je u vakcíny Pneumo cca 400 Kč, zatímco vakcína Prevenar stojí cca 1500 Kč. Očkuje se jednou dávkou, pacienty očkované vakcínou Pneumo je však možno přeočkovat Prevenarem.

 • Pásový opar

  +

  Poměrně nová vakcína (Zostavax) určená pro očkování proti pásovému oparu lidem starším jak 50 let a k prevenci postherpetické neuralgie u stejné věkové kategorie.

  Bohužel ji nelze využít pro častěji se vyskytující herpes labialis, rovněž věkové omezení limituje častější praktické využití této vakcíny. Očkuje se jednou dávkou a cena za vakcínu je cca 2000 - 2500 Kč.

 • Černý kašel

  +
  S výhodou lze očkovat smíšenou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel) při prvním přeočkování v dospělosti (25 - 30 let) jako prevence přenosu černého kašle na novorozence u budoucích rodičů.
 • Chřipka

  +
  očkuje se každoročně vakcínou aktuálně připravenou proti kmeni chřipkového viru, u kterého se předpokládá, že by mohl způsobit epidemický či pandemický výskyt.

Hledáte inspiraci na dárek?

Chcete se nechat očkovat?